Strona główna » Raportowanie w systemie Marketing Automation

Raportowanie w systemie Marketing Automation

Raportowanie w systemie Marketing Automation

Jedną z zalet automatyzacji marketingu jest dostęp do analiz i raportów, które są generowane przez system w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Marketerzy mogą dzięki temu na bieżąco orientować się w poziomie realizacji swoich założeń, działaniach podjętych przez konsumentów i efektywności przeprowadzonych akcji marketingowych. Wiedza ta umożliwia ciągłą optymalizację strategii marketingowej i sprzedażowej, tak by zwiększyć jej skuteczność.

Marketing Automation dostarcza marketerowi raporty ukazujące skuteczność wykonanych działań. Przykładem są tu raporty z e-mailingu. System mierzy poziom konwersji wysyłek mailingowych (odbioru, odczytu, kliknięć w linki), dostarczając nadawcy wiedzy o poziomie zainteresowania odbiorców przesyłanymi im informacjami.

raport z wysyłki1
Wykres pokazujący konwersję e-mailingu

Z danymi na temat skutków jakie przyniosła wysyłka mailingu można zapoznać się w formie wykresu lub lejka konwersji.

lejek konwersji
Lejek konwersji e-mailingu

Dzięki danym dostarczonym przez system marketer dowie się też kto otworzył wysłanego do niego e-maila i które z zawartych w nim linków były najczęściej klikane. Otrzyma ponadto informację o godzinach, w których odbiorcy najchętniej otwierali daną wiadomość.

Marketing Automation oferuje również monitoring mediów – zarówno tradycyjnych (prasa, telewizja, radio), jak i elektronicznych ( monitoring Internetu i mediów społecznościowych). System na bieżąco obserwuje gdzie i w jakim kontekście pojawia się określona fraza. Poinformuje też marketera o wydźwięku (pozytywny, negatywnym lub neutralnym) konkretnej publikacji. Automatycznie wygeneruje raporty analityczne, podsumowania oraz powiadomienia z monitoringu.

wykres10
Raport z monitoringu mediów

Raporty z monitoringu mediów kompleksowo pokazują tendencje dotyczące przepływu informacji na temat danej marki. System posiada przy tym opcję monitoringu pogłębionego, która pozwala na wyszukiwanie fraz kluczowych w niszowych stronach internetowych (np. takich o małej liczbie odwiedzin, jednak z różnych powodów istotnych).

Marketing Automation monitoruje i raportuje aktywności określonych grup potencjalnych lub aktualnych klientów, takie jak odwiedzenie danej strony, wypełnienie formularza czy kliknięcie w link zawarty w e-mailu.

wykres2
Przykład analizy aktywności

 Informuje też o skutkach działań marketingowych przeprowadzonych na konkretnej grupie kontaktów (np. wysyłka e-mailingu lub smsa, rozmowa przez LiveChat).

Wiedza ta pozwala systemowi na szybkie dostosowanie kolejnych działań do efektów dotychczasowych akcji.

Kolejne aktywności konsumentów mogą zostać przedstawione w formie raportu przepływów. Jest to forma wizualnego prezentacji sekwencji następujących po sobie czynności wykonanych przez daną osobę lub grupę osób.Atrakcyjną formą raportowania są w systemie Marketing Automation tabele przestawne, dzięki którym można zestawić ze sobą różne dane i odnaleźć zachodzące między nimi zależności.

Marketing Automation zapewnia też stały monitoring poziomu realizacji zakładanych celów marketingowych za pomocą kluczowych wskaźników efektywności (KPIs – Key Performance Indicators). Wskaźnikami tymi mogą być dowolne, mierzalne dane, które mają znaczenie dla realizacji celów stawianych sobie przez firmę. Marketing Automation może więc monitorować statystyki mediów społecznościowych, dane dotyczące wypełnienia formularzy i landing pages, wejścia na stronę internetową czy kliknięcia w określone linki. Dzięki dostępowi do tych danych marketerzy mają możliwość ciągłej optymalizacji swojej strategii.

Marketing Automation zapewnia szerokie możliwości analizy danych i tworzenia raportów z prowadzonych działań marketingowych. Funkcjonalności te przekładają się na lepsze zrozumienie procesów marketingowych. Dają szansę na modyfikowanie na bieżąco strategii działań i wyciąganie wniosków na temat poziomu realizacji celów biznesowych.

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.