Strona główna » Performance Marketing w systemie Marketing Automation

Performance Marketing w systemie Marketing Automation

Performance Marketing w systemie Marketing Automation

Performance Marketing to rodzaj marketingu skupiający się na wzbudzeniu zainteresowania odbiorców i nakłonieniu ich do wykonania oczekiwanych przez nadawcę czynności. Ważne są tu wszystkie aktywności podejmowane przez dany kontakt w wyniku działań marketingowych. Możliwość zarządzania tymi działaniami i monitorowania ich skuteczności daje nam system Marketing Automation. 

Working day in officeMarketing Automation oferuje marketerom możliwość śledzenia aktywności leadów i analizowanie wyników konwersji. W ten sposób pozwala na realizację strategii Performance Marketingu, w której istotne jest przełożenie działań marketingowych na konkretne, mierzalne efekty.

Marketing Automation zbiera informacje o leadach i obserwuje ich zachowania. Wiemy zatem, które osoby pozyskano dzięki wysłanemu e-mailingowi, które kliknęły w banner zamieszczany w danych serwisie internetowym, a które zainteresował post zamieszczony przez marketera na Facebooku. System monitoruje czynności leadów i prowadzi je przez proces sprzedażowy.

System automatyzuje zarządzanie leadami i wyciąga wnioski z ich aktywności. Za każdą z czynności wykonanych przez dany kontakt system przyzna mu określoną liczbę punktów. Zgromadzenie zdefiniowanej wcześniej ilości punktów oznaczać będzie, że osoba ta jest bliska dokonania zakupu.

Dzięki Marketing Automation możemy monitorować efekty, do jakich prowadzą konkretne formy kontaktu z klientem. Jaki procent osób, które wypełniły landing page, zdecydowało się na dokonanie zakupu? Jaka część użytkowników zainteresowała się treściami dostarczonymi w formie newslettera, a kto zapoznał się z ofertą dzięki wpisowi zamieszczonemu na Facebooku?

Wiedza ta pozwala na modyfikowanie strategii marketingowej i inwestowanie w te kanały, które przynoszą nam największe korzyści. W ten sposób dowiadujemy się, które działania marketingowe przynoszą największy ROI (zwrot z inwestycji), a które nie zdają egzaminu.

W przypadku wysyłki e-mailingu dowiemy się, do których użytkowników dotarła dana informacja, którzy otworzyli wiadomość i kliknęli w zamieszczone w niej linki. Wszystko to pozwala na zorientowanie się na jakim etapie sprzedaży znajduje się dana osoba, jakie treści interesują ją najbardziej i która z akcji marketingowych pozwoliła na jej pozyskanie.

Marketing Automation prowadzi też obserwację ruchu na stronie internetowej: jakie odnośniki i słowa kluczowe prowadzą najczęściej do danego serwisu, jak liczba wejść przekłada się na ilość dokonywanych transakcji, z jakich stron klienci przekierowywani są na określoną stronę najczęściej? Wszystkie te informacje przyczynią się do zoptymalizowania strategii marketingowej.

System MA umożliwia planowanie celów, które chcemy osiągnąć, takich jak liczba pobrań oferty, czy wejść na stronę z określonych źródeł, a także śledzenie postępów w ich realizacji. W każdym momencie możemy sprawdzić w jakim stopniu założenia kampanii zostały zrealizowane.

Działania podejmowane w ramach kampanii marketingowej i efekty jakie one przynoszą powinny być na bieżąco monitorowane i oceniane. Stopień realizacji tych celów może być mierzony przy pomocy tzw. kluczowych wskaźników efektywności (Key Performance Indicators – KPIs). KPIs dostarczają rzetelnych informacji o powodzeniu danej kampanii, poziomie zainteresowania ofertą, czy też liczbie pozyskanych klientów. Monitorują częstotliwość i źródła odwiedzin stron internetowych, czy przełożenie aktywności w serwisach społecznościowych na wyniki sprzedaży.

System analizuje aktywności użytkowników, gromadzi statystyki opisujące ich czynności w dowolnym przedziale czasu. Umożliwia ich szybkie porównanie wg kategorii i słów kluczowych, a także raportuje wszelkie zachowania danego leadu (np. otwarcie e-maila, pobranie pliku, wejście na konkretną stronę www, wypełnienie ankiety.)

Marketing Automation zarządza leadami w prosty, intuicyjny sposób i na bieżąco monitoruje ich zachowania. Kontakty gromadzone w systemie pochodzą z całego szeregu źródeł m.in. landing page’ów, formularzy internetowych, mediów społecznościowych lub importu z zewnętrznych systemów. Każdemu z nich system może przypisać wyznaczony przez marketera scoring za posiadane przez niego istotne cechy (np. zajmowane stanowisko) lub wykonane działania (np. pobranie oferty ze strony internetowej).

Marketing Automation daje marketerowi większą kontrolę procesu sprzedażowego. Dzięki monitorowaniu, analizowaniu i raportowaniu w czasie zbliżonym do rzeczywistego czynności wykonywanych przez leady, system dostarcza informacje o stopniu realizacji założeń kampanii marketingowych, ilości pozyskanych leadów i ponoszonych kosztów.

 

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.