Strona główna » Stanowiska pracy w Marketing Automation

Stanowiska pracy w Marketing Automation

Stanowiska pracy w Marketing Automation

Marketing Automation jest skutecznym rozwiązaniem marketingowym pomagającym w rozwoju firmy i zwiększeniu jej obrotów. Automatyzuje pracę, integruje kompleksowe narzędzia i umożliwia zidywidualizowany kontakt z potencjalnymi klientami, odciążając przy tym marketerów od wielu koniecznych do wykonania czynności. Aby w pełni wykorzystać możliwości systemu Marketing Automation potrzebny jest jednak doświadczony pracownik, który będzie nim zarządzał, nadzorował jego pracę i wyciągał z niej odpowiednie wnioski.

Businessman OfficeOsoba, która kieruje poczynaniami systemu Marketing Automation to Marketing Automation Manager lub Marketing Automation Specialist. Zarządzanie i nadzór nad systemem Marketing Automation wchodzi też w zakres obowiązków specjalistów zatrudnianych przez firmy np. jako Marketing Campaign Manager, Senior Manager (Marketing Operations and Technology), Product Marketing Genius, czy Online/Digital Marketing Specialist. Wykorzystanie systemu Marketing Automation wiąże się też m.in. z pracą Content Managarów i Lead Nurturing Managerów (lub Lead Generation Managerów).

Marketing Automation Manager zarządza wszystkimi dostępnymi w systemie funkcjami i kieruje wykonywanymi za jego pomocą działaniami. Ponosi odpowiedzialność za akcje marketingowe podejmowane z wykorzystaniem systemu MA. Jego zadaniem jest kontrolowanie całego cyklu sprzedażowego – od pozyskania leadu, aż do dokonania zakupu. Marketing Automation Manager opracowuje też strategię działań marketingowych, określa cele, które mają zostać zrealizowane i narzędzia, które należy zastosować, by skutecznie dotrzeć do klientów.

Marketing Automation Manager zarządza systemem MA, moderuje jego działanie, a na podstawie uzyskanych wyników modyfikuje strategię marketingową firmy. W obrębie jego obowiązków znajduje się prowadzenie kampanii marketingowych, opracowywanie e-mailingów, landing page’ów, formularzy i wszelkich innych form komunikacji z klientami, zarządzanych poprzez system MA. Marketing Automation Manager samodzielnie tworzy lub nadzoruje tworzenie przez Content Managera, odpowiednie treści i dokonuje ich dystrybucji za pomocą kanałów komunikacji oferowanych przez system Marketing Automation.

Jego zadaniem jest stworzenie strategii pozyskiwania leadów, lead management i lead nurturing oraz określenie zasad segmentacji bazy klientów i punktacji, jaką system ma przydzielać kontaktom za określone działania i cechy (lead scoring), a także dbanie o to, by w bazie kontaktów panował porządek i by była ona przejrzysta. Marketing Automation Manager kontroluje efektywność działań systemu i modyfikuje stosowane do tej pory rozwiązania, jak również całościowo nadzoruje działania systemu i ich integrację z funkcjonowaniem działu marketingu i sprzedaży.

 

Content Manager

Istotną funkcją systemu Marketing Automation jest możliwość tworzenia i dystrybucji treści za pomocą wielu różnych kanałów komunikacji.

Możliwości te wchodzą w zakres obowiązków Content Managera. Jego zadaniem jest tworzenie atrakcyjnego, istotnego dla użytkowników contentu i dostarczanie go w dogodnej formie odbiorcom. System Marketing Automation pozwala na dystrybucję tych treści z uwzględnieniem oczekiwań odbiorców. Wykorzystuje do tego różnorodne kanały, takie jak media społecznościowe, newslettery czy informacje prasowe. Dystrybucja dokonuje się z poziomu systemu i może opierać się na wygenerowanych przez niego szablonach.

Dużą zaletą systemu Marketing Automation jest to, że na bieżąco monitoruje on reakcje odbiorców na dostarczone im treści, co pozwala na modyfikowanie contentu z uwzględnieniem ich potrzeb. Dystrybucja treści jest dzięki systemowi spersonalizowana i dostosowana do oczekiwań określonej grupy docelowej. Mamy tu do czynienia z wielokanałową komunikacją z odbiorcami (poprzez artykuły, media społecznościowe, e-booki, blogi, newsletter, white papers), którą zapewniają nam zintegrowane narzędzia systemu Marketing Automation.

 

Lead Generation Manager

Pracownik zatrudniony na tym stanowisku odpowiada za generowanie leadów i ich konwersję, co wiąże się ściśle z funkcjami systemu Marketing Automation.

Pozyskiwanie klientów jest związane z uzyskaniem wiedzy na temat ich cech i wykonywanych przez nich działań. System Marketing Automation pozwala na monitorowanie aktywności leadów, analizowanie ich działań, zindywidualizowane kontaktowanie się z nimi i dostarczanie im określonych treści, dopasowanych do etapu procesu sprzedażowego na którym się znajdują.

Możliwościami tym zarządza Lead Generation Manager, którego celem jest pozyskanie jak największej ilości leadów o dobrej jakości, czyli takich osób, które są zainteresowane dokonaniem zakupu. W tym celu może tworzyć w systemie MA zaawansowane ścieżki obsługi aktualnych i potencjalnych klientów oraz definiować za pomocą algorytmów kolejne działania, jakie ma wykonywać system.

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.