Strona główna » Praca w Marketing Automation

Praca w Marketing Automation

Praca w Marketing Automation

Choć technologia Marketing Automation funkcjonuje na rynku już od kilku lat, w wielu firmach nie została jeszcze w pełni wykorzystana. Liczba przedstawicieli biznesu korzystających z Marketing Automation stale się jednak zwiększa, a co za tym idzie, rośnie zapotrzebowanie na specjalistów potrafiących obsługiwać tego rodzaju kompleksowy system.

Teamwork of businesspeopleSystem Marketing Automation umożliwia automatyzację działań marketingowych i sprzedażowych, przez co odciąża marketerów od wielu codziennych czynności. Pozwala na prowadzenia rozbudowanych, spersonalizowanych programów nurturingowych i monitorowanie na bieżąco rezultatów kampanii marketingowych.  Monitoruje i analizuje osiągane przez firmę wyniki oraz tworzy raporty z efektywności swoich działań. Prowadzi też wielokanałową komunikację z aktualnymi i potencjalnymi klientami. Właściwe zastosowanie Marketing Automation skutkuje skróceniem cyklu sprzedażowego, dostosowaniem naszej oferty do oczekiwań klientów i zwiększenia konwersji leadów, przy jednoczesnym zmniejszeniu nakładów pracy ze strony marketerów.

Obsługa dobrze zaprojektowanego systemu Marketing Automation powinna być prosta i intuicyjna. Aby system był w pełni wydajny, musi nim jednak zarządzać osoba o określonych zdolnościach analitycznych, posiadająca szeroką wiedzę z dziedzin związanych ze swoją branżą i umiejętność wykorzystania narzędzi oferowanych przez system. Konieczna jest też dogłębna znajomość charakteru i potrzeb swojej firmy, jej oferty, klientów i dotychczasowych wyników.

Nowa technologia, jaką jest automatyzacja działań marketingowych, potrzebuje ludzi posiadających nowe zdolności. Jak pokazują badania firmy Forrester obecnie aż 25% marketerów używających Marketing Automation nie wykorzystuje w pełni potencjału, jaki daje ten system.

W serwisach internetowych poświęconych pracy, znajdziemy ogłoszenia dotyczące pracowników poszukiwanych na stanowiska związane z nadzorowaniem systemów Marketing Automation.

Posady specjalistów kierujących pracą systemu Marketing Automation noszą m.in. następujące nazwy:

  • Marketing Automation Manager,
  • Marketing Automation Campaign Manager,
  • Marketing Campaign Manager,
  • Senior Manager of Marketing Operations and Technology
  • Product Marketing Genius,
  • Online/Digital Marketing Specialist.

 

Jakie obowiązki należą do osób zatrudnionych na tych stanowiskach?

Działania prowadzone za pomocą systemu Marketing Automation muszą być spójne z ogólną strategią firmy.  Marketing Automation Manager jest odpowiedzialny za całościowe funkcjonowanie systemu, prowadzone za jego pomocą kampanie marketingowe, generowanie leadów i kontrolowanie całego cyklu sprzedażowego.

W obręb obowiązków Marketing Automation Managera wchodzi więc zarządzanie takimi  dziedzinami, jak  lead generation, lead nurturing, lead scoring, e-mail marketing, czy social media. W systemie Marketing Automat wszystkie te funkcje są ze sobą zintegrowane.

W ogłoszeniach pracodawców poszukujących osób do obsługi Marketing Automation wymagana jest znajomość możliwości systemu, umiejętność zarządzania bazami danych, ich segmentacji i raportowania, doświadczenie w zakresie e-mail marketingu, pozyskiwania baz i ich imporcie, zarządzanie stronami internetowymi i podstawowa znajomość html, doświadczenie w prowadzeniu kampanii w internecie oraz umiejętność analizy danych.

Od MA Managera wymagamy przygotowania w zakresie komunikacji, do czego zaliczamy  zdolności porozumiewania się z odbiorcami nie posługującymi się językiem technicznym.

Istotne jest bardzo dobra znajomość potrzeb biznesowych, procesów sprzedażowych i marketingowych, rozwinięte umiejętności analityczne i doświadczenie w posługiwaniu się aplikacjami software. Osoba ta będzie odpowiedzialna za stworzenie spójnej strategii marketingowej, w realizacji której zastosowany zostanie system Marketing Automation.

 

Zdolności analityczne

Chociaż system automatycznie wykona działania marketingowe i przeanalizuje ich wyniki, to do Marketing Automation Managera należy stworzenie całościowej strategii i wyznaczenie systemowi zadań. Aby to zrobić manager musi wyciągnąć odpowiednie wnioski z analizy wyników firmy, zachowań klientów i efektów dotychczasowych działań marketingowych.

Na stanowisko to poszukuje się specjalistów dobrze orientujących się we wskaźnikach statystycznych, potrafiących wyłapywać zależności między nimi i wyciągać z nich prawidłowe wnioski. Są to osoby, które zadają pytania o przyczyny i efekty, szukają powiązań między szeregiem różnych czynników

Dzięki przeprowadzeniu analizy licznych danych, monitorowanych na bieżąco przez system Marketing Automation, będą mieli możliwość modyfikowania strategii marketingowej firmy, tak by prowadziła ona do wzrostu obrotów.

 

Zdolności marketingowe i sprzedażowe

Umiejętności analityczne znajdują zastosowanie w rozwiązywaniu problemów biznesowych. Konieczne jest tu całościowe pojmowanie procesów sprzedażowych i marketingowych, które pozwoli na efektywne zarządzanie integracją działań wykonywanych za pomocą systemu.

Marketing Automation tworzy wspólne środowisko pracy dla sprzedażowców i marketingowców. Manager Marketing Automation powinien z taką samą łatwością porozumiewać się zarówno z przedstawicielami tych działów, jak i z web developerami.

System Marketing Automation daje nam większą kontrolę nad procesem sprzedażowym. Dzięki monitorowaniu, analizowaniu i raportowaniu – w czasie zbliżonym do rzeczywistego – czynności wykonywanych przez nasze kontakty, system na bieżąco dostarcza nam informacje o stopniu realizacji naszych założeń.

Skuteczne wykorzystanie możliwości systemu wymaga zatrudnienia osoby, która doskonale orientuje się w zagadnieniach marketingowych, jak również świetnie zna swoją firmę, jej możliwości, dotychczasowe osiągnięcia i oczekiwania oraz orientuje się w swojej branży i zna wymagania klientów. Dzięki zastosowaniu tej wiedzy i stworzeniu odpowiednich algorytmów, według których będzie działał system, zastosowanie Marketing Automation przyniesie firmie najlepsze możliwe korzyści.

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.