Strona główna » Co to jest Always On Marketing?

Co to jest Always On Marketing?

Co to jest Always On Marketing?

Dzięki rozwojowi technologicznemu duża część konsumentów niemal bez przerwy korzysta z możliwości komunikacji online. Always On Marketing to idea stałego pozostawania w kontakcie z konsumentami, którzy przez dużą część czasu są “podłączeni” do środków komunikacji.

idea conceptW Internecie potencjalni klienci są na wyciągnięcie ręki.  Są to tzw. Always On Consumers – ludzie używający różnych kanałów komunikacji online, mediów społecznościowych i mobilnych aplikacji za pomocą komputerów, smartfonów czy tabletów. Różnorodne źródła z których czerpią informacje i korzystanie z mediów o dowolnej porze dnia i nocy tworzy nowe szanse i wyzwania dla marketingowców.

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu nasz dostęp do informacji był bardzo ograniczony. Wiedza dostępna była w prasie, radiu, książkach i telewizji, jednak jej wyszukiwanie i czas potrzebny na dotarcie do niej były nieporównywalne z tym, co oferuje współczesna technologia. Dziś wszelkie informacje są dostępne na nasze żądanie – w każdym momencie i w każdym miejscu, np. dzięki połączonemu z Internetem smartfonowi.

Według badań Pew Research Center, 97% Amerykanów w wieku 18-29 lat posiada telefony komórkowe, a 84% korzysta z mediów społecznościowych. Oznacza to, że wymieniają się informacjami, rozmawiają, “twittują” 24 godziny na dobę. Często dysponują szeroką wiedzą i porównaniem interesujących ich usług lub produktów, a przed podjęciem decyzji mogą sprawdzić dane dostępne w licznych kanałach komunikacji.

Możliwości, którymi dysponują potencjalni klienci powodują bezprecedensowe zmiany w marketingu. Odpowiedzią na rozwój środków komunikacji i pojawienie się Always On Consumers jest Always On Marketing.

Konsumenci nie tylko są przez większość czasu podpięci do urządzeń pozwalających na komunikację online, lecz korzystają też jednocześnie z innych mediów. Jak pokazują badania Ernst & Young 88% osób oglądających telewizję korzysta jednocześnie z komputera, a połowa telewidzów używa  wtedy telefonów komórkowych. Wielość kanałów komunikacji używanych przez konsumentów Always On daje firmom nowe możliwości dostarczania kluczowych informacji o swoich produktach i usługach.

Marketing musi zatem dostosować się do ewoluującego, wielokanałowego sposobu komunikacji, w którym istotną rolę odgrywają media społecznościowe i technologie mobilne. W odpowiedzi na wielotorową aktywność odbiorców, marketingowcy powinni skupić się na przyciąganiu ich uwagi za pomocą aktywności w wielu różnych kanałach komunikacji.

Ze względu na jednoczesne korzystanie z wielu mediów, kanałów komunikacji przez klientów, marketingowcy będą musieli poznać i zrozumieć sposób korzystania z technologii przez użytkowników i dostosować swoje akcje do ich oczekiwań. Konieczne jest tu zrozumienie jak korzystanie z danego środka komunikacji przekłada się na zainteresowanie daną marką, jakie tworzy dla niej możliwości i jakiego rodzaju treści są najbardziej pożądane przez odbiorców.

Marka musi być tam, gdzie są jej klienci. Do tego celu wykorzystywane są wszelkie kanały, z których korzystają potencjalni klienci. Zaliczyć do nich można profile w mediach społecznościowych, prowadzenie bloga, zamieszczanie treści content marketingowych, czy też wysyłkę newsletterów.  Jeżeli nie będziemy aktywni w tych miejscach, konsumenci zwrócą się do naszej konkurencji, która będzie tam bardziej widoczna.

W świecie, gdzie ilość zgromadzonych danych przekracza możliwości odbiorcy do zapoznania się z nimi, nasza marka musi być użyteczna dla klienta, dostosowywać się do jego potrzeb, dostarczać mu odpowiedniej wiedzy, reagować na bieżąco na jego zachowania. W ten sposób zdobywamy jego zaufanie, które z czasem może przełożyć się na zysk.

Obecność w używanych przez klientów na co dzień kanałach komunikacji jest kluczowa. Dostarczenie im użytecznych treści, informowanie, a także rozwiewanie wątpliwości i rzetelne ustosunkowanie się do krytyki sprawia, że prezentujemy się jako firma odpowiedzialna i dbająca o swoich klientów.

Konsumenci są dziś bardzo aktywni, nieustannie połączeni z firmami oczekują, że te dostosują się do ich wymagań, szybko zareagują na ich pytania i oczekiwania.Marketing musi też być otwarty na ich sugestie. Ma zachęcać konsumentów do reagowania i interakcji, tak by odczuli, że produkt jest kształtowany według ich potrzeb i wymagań. Treści, które proponujemy naszym odbiorcom powinny być ze sobą spójne, a także unikalne i interesujące dla klientów.

Aktywne działania w wielu różnych kanałach komunikacji sprawia, że marka jest łatwiejsza do odkrycia przez klienta. Dotyczy to szczególnie firm, które nie są szeroko rozpoznawane przez odbiorców – jeżeli będą funkcjonować w wielu różnych kanałach informacji i dostarczać odbiorcom wartościowego, unikalnego contentu, mogą liczyć na wzrost swojej rozpoznawalności.

 

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.