Strona główna » Always On Marketing w systemie Marketing Automation

Always On Marketing w systemie Marketing Automation

Always On Marketing w systemie Marketing Automation

Dzięki rozwojowi technologicznemu konsumenci mają dziś możliwość nieustannego komunikowania się i wyszukiwania informacji online. Są to tzw. Always On Consumers – stale porozumiewają się z sobą i zdobywają informacje w internecie. Korzystają zarówno ze stron www, blogów, newsletterów, jak i z mediów społecznościowych. Skuteczna strategia marketingowa, która ma odpowiadać na ich potrzeby, musi także opierać się na ciągłym pozostawaniu w kontakcie z nimi. Powinna działać przez cały czas i wykorzystywać różnorodne kanały komunikacji. Taką formę marketingu nazywamy Always On Marketingiem, a rozwiązaniem, które umożliwia jej zastosowanie jest kompleksowy system Marketing Automation.

Business compositionZe względu na wielkie zasoby danych dostępnych dla każdego na wyciągnięcie ręki, celem strategii marketingowej musi być przede wszystkim zapewnienie jak największej widoczności naszej marki przez odbiorców. Możemy to osiągnąć jedynie poprzez wykorzystanie różnorodnych kanałów komunikacji, z których korzystają nasi potencjalni klienci.

Działania marketingowe powinny być ze sobą spójne i odbywać się za pomocą szeregu zintegrowanych kanałów. Firma, która chce osiągnąć sukces, musi być tam, gdzie są jej klienci i nigdy nie zaprzestawać reagowania na ich potrzeby. Na tak zaawansowaną komunikację pozwala automatyzacja działań marketingowych.

Skuteczna strategia marketingowa musi zakładać stałe komunikowanie się z użytkownikami za pomocą wszelkich wykorzystywanych przez niego narzędzi komunikacji. Marketing Automation pozwala na zarządzanie wieloma odmiennymi kanałami informacji, umożliwia komunikację za pomocą newsletterów, stron www, mediów społecznościowych, czy e-mailingu.

System Marketing Automation monitoruje zachowania konsumentów, gromadzi dane o ich działaniach i cechach, przez co pozwala na lepsze rozpoznanie ich potrzeb i wymagań. Zdobycie tej wiedzy umożliwia z kolei zbudowanie z konsumentami trwalszych relacji, komunikowanie dostosowanych do nich treści i stworzenie oferty odpowiadającej ich wymaganiom.

Automatyzacja marketingu zapewnia lepsze rozpoznanie oczekiwań odbiorców i dostosowanie do nich naszego przekazu marketingowego. Publikowane przez nas treści marketingowe muszą być spersonalizowane i adekwatne do oczekiwań klientów. Aby przynieść zamierzony efekt nasze informacje muszą być dla nich atrakcyjne i unikalne.

Always On Marketing opiera się na budowaniu trwałem relacji z klientem poprzez regularne dostarczanie treści, które są dla niego interesujące. Dzięki rozwojowi technologii konsumenci mają dziś stały dostęp do informacji poprzez Internet. Dysponują dzięki temu szerokim wyborem źródeł swoich informacji. Dlatego skuteczny marketing musi opierać się na treściach odpowiadających ich oczekiwaniom, przyciągać oraz utrzymywać ich uwagę i reagować na ich zachowania na bieżąco, tak by dostarczany przez nas content zyskał uznanie odbiorców.

Jest to możliwe właśnie dzięki zastosowaniu systemu Marketing Automation, który sam zareaguje na określone zachowania konsumentów.

Firma i jej produkty muszą być dostępne na wyciągnięcie ręki odbiorcy i jednocześnie nie mogą mu się narzucać. Należy tez pamiętać, ze konsumenci nie są już biernymi odbiorcami naszych treści, lecz także twórcami własnych informacji, które mogą rozpowszechnić się w sieci. Internet pozwala im na aktywne działania, które mogą pomóc w dystrybuowaniu naszych treści, jeżeli zostaną one uznane za atrakcyjne i przydatne. Musimy być też świadomi możliwości krytycznego odzewu ze strony konsumentów, pubilkacji przez nich komentarzy lub pytań np. w mediach społecznościowych. W takim przypadku oczekuje się naszej rzetelnej i szybkiej odpowiedzi. Dzięki zastosowaniu Marketing Automation będziemy w stanie reagować w czasie rzeczywistym na działania odbiorców i stale ulepszać swoją strategię.

Rozpowszechnianie naszych treści za pomocą Marketing Automation odbywa się automatycznie z wykorzystaniem wszystkich dostępnych form komunikacji. Content dystrybuowany jest przez system wielotorowo. System automatycznie zarządza takimi narzędziami, jak e-mailing, strony www, landing pages, media społecznościowe, formularze internetowe, ankiety internetowe, internetowe biura prasowe, smsy, powiadomienia głosowe, czy pliki z materiałami do pobrania. Znajduje też zastosowanie w działaniach offline, np. przy zarządzaniu programami lojalnościowymi. W ten sposób dzięki automatyzacji naszych działań możemy przy niskich nakładach pracy, realizować strategię Always On Marketingu.

 

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.