W online marketingu skuteczność kampanii reklamowych zmierzysz na różne sposoby. Jeden z kluczowych wskaźników pozwalających ocenić efektywność wydatków na reklamę jest ROAS (Return on Advertising Spend). To metryka określająca, ile zysku generują środki wydane na reklamę. Zobaczmy jaka jest definicja ROAS, jak go obliczyć i dlaczego to tak skuteczne narzędzie.

W online marketingu skuteczność kampanii reklamowych zmierzysz na różne sposoby. Jeden z kluczowych wskaźników pozwalających ocenić efektywność wydatków na reklamę jest ROAS (Return on Advertising Spend). To metryka określająca, ile zysku generują środki wydane na reklamę. Zobaczmy jaka jest definicja ROAS, jak go obliczyć i dlaczego to tak skuteczne narzędzie.

ROAS – definicja

W dosłownym tłumaczeniu ROAS oznacza zwrot z wydatków na reklamę. To miara efektywności kampanii reklamowych pozwalająca określić, ile przychodu generuje się w wyniku inwestycji w reklamę. Innymi słowy, ROAS wyraża stosunek między dochodem uzyskanym z reklamy, a kosztami poniesionymi na jej przeprowadzenie.

ROAS wyróżnia to, że mierzy efektywność konkretnej kampanii i sprawdza, jak ta kampania teoretycznie wpłynęła na przychody Twojej firmy. Innymi słowy – dzięki ROAS możesz dowiedzieć się, jak skuteczna jest dana kampania i czy jej kontynuowanie jest opłacalne biznesowo.

Jeśli prowadzisz e-commerce, ROAS pomoże Ci określić, czy Twój produkt (lub grupa produktów) przynosi oczekiwany zysk, czy raczej generuje niepotrzebne koszty. 

Pamiętaj o roli stawek CPC (czyli koszt za kliknięcie) – wpływają one na ROAS. Niższa stawka CPC przekłada się na wyższy ROAS, jednak jednocześnie wpływa na liczbę użytkowników klikających w reklamę. Najlepiej znaleźć optymalny poziom stawek, aby uzyskać jak najlepszy ROAS przy zachowaniu odpowiedniej liczby kliknięć.

Uwaga: ROAS bywa często mylony z ROI. To dwie różne rzeczy. Oczywiście oba czynniki ocenią, czy Twój marketing jest skuteczny, ale diametralnie się od siebie różnią. ROAS kontroluje koszty i skuteczność realizowanych kampanii. ROI weryfikuje, czy kampanie marketingowe przynoszą oczekiwane efekty. ROI mierzy zysk wygenerowany z danej inwestycji, natomiast ROAS mierzy przychód z reklamy.

Jak obliczyć ROAS?

Obliczenie ROAS jest stosunkowo proste: podziel kwotę przychodów z kampanii reklamowej przez kwotę wydaną na tą kampanię. 

Na przykładzie. Dochód z Twojej kampanii reklamowej wyniósł 10 000. Koszt kampanii to 2 000. ROAS w tym wypadku wynosi 5, bo: 10 000 dzielisz przez 2 000. To oznacza, że za każdą kwotę 1 zainwestowaną w kampanię otrzymujesz 5 zysku.

Prawidłowa wartość współczynnika ROAS zależy od konkretnego wyliczenia całkowitego kosztu kampanii – nie pomijaj tutaj żadnego elementu. Koszt kampanii to nie tylko wydatki na reklamę, np. w Google Ads. W koszta kampanii wchodzą też: usługi zewnętrzne (np. korzystanie z agencji marketingowej, copywriterów), pensje Twoich marketerów, nawet koszty oprogramowania wykorzystywanego w czasie kampanii (choćby system Marketing Automation).

Dlaczego ROAS jest tak ważny?

Po pierwsze, dzięki ROAS możesz zoptymalizować swoje wydatki. Sprawdzisz, które kampanie reklamowe przynoszą największy zwrot z inwestycji, a to pozwoli skierować środki na obszary generujące najlepsze zyski. 

Staraj się śledzić ROAS regularnie. To najlepszy sposób na monitorowanie zmian w efektywności kampanii reklamowych. Dzięki temu szybko zareagujesz na ewentualne problemy i dostosujesz strategię reklamową do zmieniających się okoliczności.

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć, ile powinien wynosić idealny ROAS. Zwykle wartość tego czynnika zależy od branży firmy, konkurencji czy rodzaju prowadzonej kampanii. Najrozsądniejsze wydaje się traktowanie ROAS indywidualnie – bo wiesz najlepiej, jakie masz cele i oczekiwania względem kampanii marketingowych. 

Jak mieć lepszy wynik ROAS? Zacznij od obniżenia średniego kosztu kliknięcia w Twoją reklamę. Zwęż grupę docelową odbiorców, żeby kampania trafiła precyzyjnie do osób realnie zainteresowanych Twoją ofertą. Do tego przyda się system iPresso Marketing Automation, który zbierze dla Ciebie mnóstwo danych o potencjalnych klientach.

Tworząc nowe kampanie reklamowe w Google Ads użyj wykluczających słów kluczowych. To ukierunkuje przepływ klientów, tak, by na Twoją stronę trafiali w większości ci zainteresowani tym, co proponujesz. Bez używania wykluczających słów kluczowych po prostu przepalasz budżety na frazy, które de facto nie dotyczą Twojej oferty.

Podsumowanie

ROAS to kluczowy wskaźnik dla każdej firmy reklamującej się w Internecie. Monitorowanie i regularna analiza ROAS pozwoli Ci zwiększyć efektywność działań marketingowych, zoptymalizować budżet reklamowy, a przede wszystkim skierować zasoby na te obszary, które generują najwyższy zwrot z poniesionych inwestycji. 

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.