Strona główna » Przyszłość należy do sztucznej inteligencji?

Przyszłość należy do sztucznej inteligencji?

Przyszłość należy do sztucznej inteligencji?

Poprawa komfortu życia, wyższy poziom cyberbezpieczeństwa, redukcja liczby nieszczęśliwych wypadków w pracy, a także bardziej zaawansowana personalizacja produktów i usług – to według Polaków największe korzyści płynące z zastosowania sztucznej inteligencji (SI).

Ponad 50% badanych uważa, że SI wywiera wpływ na ich codzienne życie. Dotyczy to przede wszystkim takich dziedzin życia, jak rozrywka, edukacja, zakupy i transport – wynika z raportu Sztuczna Inteligencja w społeczeństwie i gospodarce. Analiza wyników ogólnopolskiego badania opinii polskich internautów opracowanego przez Państwowy Instytut Badawczy NASK.

Kto skorzysta na sztucznej inteligencji

Respondenci przewidują, że głównymi wygranymi rewolucji SI będą: międzynarodowe korporacje (53,9%) i duże firmy (52,9%), specjaliści z branży teleinformacyjnej (47,4%), a także uczelnie i naukowcy (40%). Wśród państw na sztucznej inteligencji mają – według ankietowanych – najbardziej skorzystać Chiny (65,9%), USA (58,4%) i Japonia (38%). Polskę wskazało natomiast tylko 6% badanych.

W jakich dziedzinach technologia SI jest wykorzystywana w największym stopniu? Ankietowani wskazywali tu przede wszystkim na pozyskiwanie danych, transport i kierowanie pojazdami, a także automatyzację produkcji, gry wideo oraz zarządzanie zużyciem energii.

Ochrona prywatności i bezrobocie głównymi problemami

Polacy dostrzegają też zagrożenia związane z rozwojem sztucznej inteligencji. Najczęściej wskazywanymi problemami w tym zakresie są obawy związane z ochroną prywatności (60,5%), wzrostem bezrobocia (40,1%), rosnącą liczbę cyberataków (37,7%).

Ochrona prywatności jest dla respondentów niezwykle istotną kwestią. Ponad trzech na czterech z nich uważa, że praca nad przyspieszeniem rozwoju SI nie upoważnia prywatnych i publicznych instytucji do nieograniczonego dostępu do prywatnych danych.

Ankietowani deklarują też, że oczekują wprowadzenie regulacji prawnych związanych ze sztuczną inteligencją – dotyczy to przede wszystkim bezpieczeństwa danych (57,4%), prywatność (47,8%) oraz bezpieczeństwa użytkowników (46,3%).

Wykorzystanie SI w życiu codziennym

Czterech na dziesięciu ankietowanych zadeklarowało, że byliby gotowi korzystać z samochodowego transportu bezzałogowego. Niemal co trzeci ankietowany (30,9%) jest natomiast pozytywnie nastawiony do kwestii zastąpienia nauczycieli dzieci i młodzieży przez technologie oparte na sztucznej inteligencji.

Jednocześnie tylko jeden na sześciu (14,6%) skorzystałby natomiast z usług medycznych, w których lekarza zastępują rozwiązania oparte na SI. Jedynie 8% badanych miałoby zaufanie do SI, zatrudnionej przy podejmowaniu osobistych decyzji, dotyczących sfery emocjonalno-psychicznej.

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.