Strona główna » FOMO 2019 – 14% Polaków boi się odłączenia od internetu

FOMO 2019 – 14% Polaków boi się odłączenia od internetu

FOMO 2019 – 14% Polaków boi się odłączenia od internetu

Fear of Missing Out (FOMO), czyli lęk przed brakiem dostępu do internetu i mediów społecznościowych, jest zjawiskiem charakterystycznym dla dużej części użytkowników sieci. Obecnie jako osoby silnie dotknięte FOMO kwalifikuje się 14% badanych – wynika z raportu opracowanego przez naukowców Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz panelu badawczego Ariadna przy współpracy z Google.

Kolejne 67% respondentów zakwalifikowano jako osoby średnio sfomowane. Jeden na pięciu ankietowanych (19%) należy do grupy osób o najniższym poziomie odczuwania syndromu FOMO.

Jednocześnie , że w ciągu roku odsetek osób o najsilniejszym poziomie sfomowania spadł o 2%. Przypomnijmy, że w 2018 r. w tej grupie znalazło się 16% respondentów.

Wskaźniki dotyczące wysokiego odczuwania FOMO, wskazują, że częściej sytuacja taka dotyczy mężczyzn (17%) niż kobiet (11%). Do grupy średnio sfomowanej należy natomiast 70% respondentek oraz 65% respondentów.

Bardziej podatni na FOMO okazują się również mieszkańcy dużych miast. Biorąc pod uwagę wiek respondentów, silne FOMO najczęściej występuje w grupie 15-24 lat (dotyczy 21% badanych w tym wieku).

Badanie wykazało również korelację pomiędzy silnym FOMO a korzystaniem z social mediów. Fomersi znacznie chętniej niż badani z grupy ogólnej sięgają po social media: w szczególności dotyczy to przeglądania internetu przed zaśnięciem (robi tak 60% z nich). Media społecznościowe towarzyszą też sfomowanym ankietowanym podczas posiłków (przyznaje to ponad 50% należących do tej grupy).

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.