Strona główna » Internet Rzeczy przyszłością polskiej gospodarki?

Internet Rzeczy przyszłością polskiej gospodarki?

Internet Rzeczy przyszłością polskiej gospodarki?

Kulminacyjny punkt adopcji Internetu Rzeczy na świecie ma nastąpić w 2020 roku. Oznacza to, że Polska i polscy przedsiębiorcy stoją przed ostatnią szansą dołączenia do wyścigu o najwyższą stawkę – wynika z raportu IoT w polskiej gospodarce, opracowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Według prognoz w 2020 roku do IoT ma być podpiętych 50 mld urządzeń na całym świecie. Internet Rzeczy – wraz ze sztuczną inteligencją i technologią 5G – ma też w największym stopniu przekształcić polską gospodarkę w najbliższych latach.

Raport MC skupia się na opisie potencjału, jaki dla polskiej gospodarki stanowi wprowadzenie technologii IoT, identyfikuje też bariery w rozwoju tego sektora i przedstawia propozycje ich usunięcia.

Zdaniem autorów raportu w najbliższym czasie w dziedzinie IoT będą miały miejsce takie zjawiska, jak rosnąca rola sztucznej inteligencji (ponad 90% wdrożeń z zakresu Internetu Rzeczy ma być oparta na mechanizmach AI), skupienie się na efektywnych z punktu widzenia zwrotu z inwestycji scenariuszach adopcji IoT, wprowadzenie (do 2020 r.) przez ponad 70% polskich firm inwestycji w infrastrukturę techniczną i budowę platform IoT.

Rynek odczuje też istotny deficyt pracowników posiadających potrzebne w omawianych dziedzinach kwalifikacje. Wzrost zainteresowania możliwościami zastosowania IoT wywoła natomiast rosnący popyt na usługi projektowania i wytwarzania dedykowanych komponentów elektronicznych i elektromechanicznych (czujniki, aktywatory, konsole, autonomiczne urządzenia mobilne i stacjonarne itp.), a liczba takich urządzeń wielokrotnie przekroczy liczbę wykorzystywanych obecnie komputerów stacjonarnych i przenośnych.

Raport opracowała Grupa robocza ds. Internetu Rzeczy, powołana przez Ministerstwo Cyfryzacji w odpowiedzi na zmieniające się otoczenie technologiczne i rosnącą rolę nowych technologii w pobudzaniu wzrostu gospodarczego.

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.