Strona główna » Megatrendy – jak zmieni się światowa gospodarka?

Megatrendy – jak zmieni się światowa gospodarka?

Megatrendy – jak zmieni się światowa gospodarka?

Megatrendy to siły mające największy wpływ na życie gospodarcze i społeczne na świecie. To ona powodują zmiany w procesach produkcji, konsumpcji, inwestycji czy w interakcjach społecznych. 

Źródłami zachodzących przemian są, według raportu, duża liczbie danych i zaawansowana analityka (61 proc.), cyfryzacja (52 proc.), zmiany geopolityczne, oraz technologie zwiększające produktywność, takich jak automatyzacja czy robotyzacja (po 44 proc.)

Według raportu opracowanego przez Deloitte, do sześciu megatrendów zaliczają się:

Przemysł 4.0 – napędzany przez takie technologie jak Internet Rzeczy (IoT), uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja oraz rozszerzona i wirtualna rzeczywistość (AR i VR). Rozwiązanie to łączy istniejące technologie zacierając granice między sferą fizyczną, cyfrową i biologiczną.

Gospodarka o obiegu zamkniętym – nowy model rynkowy pozwalający na lepszą alokację zasobów. Rozwiązanie to oparte jest na bardziej wydajnym i zrównoważony podejściu do zasobów.

Zrównoważone finanse i inwestowanie z myślą o wpływie na otoczenie – rosnący nacisk firm i inwestorów nie tylko na koszty i zyski finansowe, lecz także na korzyści społeczne i środowiskowe.

Elektromobilność – rosnące zainteresowanie konsumentów pojazdami elektrycznymi, motywowane coraz większą świadomością ekologiczną i rosnącą opłacalnością takiego rozwiązania.

Rynek talentów i srebrna gospodarka – trendy te związane są ze zmianami struktur rynku pracy. Zachodzą tu takie zjawiska, jak podnoszenie kwalifikacji przez całe życie, praca na własny rachunek lub na podstawie elastycznych form zatrudnienia, praca zdalna. Istotnym czynnikiem będą również zmiany pokoleniowe oraz modyfikacje przepisów emerytalnych (np. konieczność dłuższej aktywności zawodowej).

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.