Strona główna » Internet rzeczy i sztuczna inteligencja rewolucjonizują biznes

Internet rzeczy i sztuczna inteligencja rewolucjonizują biznes

Internet rzeczy i sztuczna inteligencja rewolucjonizują biznes

Internet rzeczy będzie w ciągu najbliższych trzech lat źródłem największych zmian w gospodarce i życiu społecznym – wynika z raportu The Changing Landscape of Disruptive Technologies. Tech disruptors outpace the competition opracowanego przez KPGM International. Wydatki na rozwiązania wykorzystujące możliwości IoT mają do 2021 roku wynieść 1,1 biliona dolarów.

W badaniu KPMG udział wzięło 767 członków zarządów spółek z branży technologicznej. Na Internet of Things, jako źródło największych przemian, wskazało 17% ankietowanych. Respondenci przewidywali też, że duże wpływy należeć będą do rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji (13%) i robotyce (10%).

Ankietowani przewidują, że Internet rzeczy będzie w ciągu następnych trzech lat napędzał największe przemiany biznesowe (17%) i umożliwiał rozwój technologii konsumenckich (17%). Według 14% respondentów Internet rzeczy będzie źródłem największych korzyści dla życia, społeczeństwa i środowiska.

Największe znaczenie IoT będzie mieć dla biznesu w Wielkiej Brytanii, Japonii, USA, Chinach i Indiach. Do konkretnych korzyści płynących z zastosowania rozwiązań tego rodzaju należy większa wydajność biznesowa, większe zyski i redukcja kosztów.

Drugim istotnym źródłem przemian w gospodarce i życiu społecznym będzie według raportu sztuczna inteligencja (wskazało ją 13% ankietowanych). Największą rolę AI ma odgrywać na rynku amerykańskim, japońskim, indyjskim i brytyjskim. Światowe nakłady na rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji sięgną w 2021 r. wartości 52,2 miliardów dolarów.

Kolejną technologią, która ma mieć w ciągu najbliższych 3 lat znaczące wpływy jest robotyka (mówiło o niej 10% respondentów). Nakłady na tą dziedzinę mają do 2021 roku sięgnąć 218,4 mld dolarów. Liderami są tu: Japonia, Chiny i Stany Zjednoczone.

W opinii respondentów największe zmiany w ciągu nadchodzących trzech lat zachodzić będą w sektorze mediów (18%), przemyśle samochodowym (16%) i handlu detalicznym (11%).

Za największe bariery we wprowadzaniu innowacji technologicznych respondenci uznali restrykcyjne przepisy prawne (24%), niewystarczającą liczba specjalistów (22%), brak standardów technologicznych (21%) oraz ograniczenia istniejących systemów cyfrowych (21%).

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.