Strona główna » W 2018 r. wzrosną inwestycje w wideo marketing

W 2018 r. wzrosną inwestycje w wideo marketing

W 2018 r. wzrosną inwestycje w wideo marketing

Tylko 6% marketerów postrzega siebie jako liderów w zakresie wideo marketingu. Jednak już niemal 80% respondentów zapowiada, że zamierza zwiększyć swoje działania w tym zakresie i wykorzystać je do budowania silniejszych relacji z odbiorcami – wynika z raportu Where are Brand Marketers Taking Their Video Strategy in 2018? opracowanego przez Innovid.

Ważną rolę w komunikacji za pomocą materiałów wideo mają w nadchodzącym roku odgrywać dane zgromadzone na temat poszczególnych odbiorców treści. Trzech na czterech ankietowanych uważa, że informacje takie wpłyną na ich strategię w zakresie wideo. Z raportu wynika też, że 90% marketerów rozumie potrzebę monitorowania stanu realizacji swoich zadań za pomocą wskaźników KPI.

Większość marketerów nie uważa się za specjalistów od wideo marketingu. Tylko 6% sądzi, że są innowacyjni w tej dziedzinie, podczas gdy 19% twierdzi, że są w tym aspekcie ponadprzeciętni. 55% ankietowanych uważa się za przeciętnych wykonawców strategii wideo marketingowej. Przeważająca część ankietowanych nie uważa też, że potrafi w zaawansowanym stopniu wykorzystywać dane konsumentów, by skutecznie docierać do nich z przekazem wideo. Niepewność co do swoich możliwości w zakresie wideo, sprawia, że zdecydowana większość firm polega w tym zakresie na zewnętrznych podmiotach (35% zdaje się całkowicie na zewnętrzną agencję, a 31% ściśle współpracuje z kilkoma zewnętrznymi podmiotami). Za największe przeszkody w prowadzeniu efektywnych działań wideo marketingowych uznaje się przede wszystkim ograniczenia budżetowe oraz brak odpowiednich umiejętności wśród pracowników firmy.

Pomimo tych przeszkód, marketerzy pozytywnie patrzą na przyszłość tej formy dotarcia do odbiorców. 79% ankietowanych twierdzi, że ich firmy zwiększą swoje nakłady na działania wideo marketingowe w 2018 roku, a 76% zapowiada, że w prowadzeniu tych działań rosnącą rolę odgrywać będą dane konsumentów. Większość respondentów (71%) przewiduje też, że w przyszłości łatwiej będzie im realizować działania wideo marketingowe. Dziewięciu na dziesięciu marketerów docenia też rolę nowoczesnej technologii w wyznaczaniu i mierzeniu kluczowych wskaźników efektywności (KPI).

Z raportu wynika również, że dominującymi platformami publikacji płatnych treści wideo marketingowych są Facebook (40% udziałów) i YouTube (27%). Niemal jedna czwarta nakładów przeznaczana jest na działania w sferze mobile.

 

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.