Strona główna » Zarządzaj danymi osobowymi w iPresso zgodnie z RODO

Zarządzaj danymi osobowymi w iPresso zgodnie z RODO

Zarządzaj danymi osobowymi w iPresso zgodnie z RODO

Rozporządzenie Unii Europejskiej o ochronie danych (RODO) nakłada na przedsiębiorców nowe obowiązki w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. iPresso wprowadza rozwiązania pozwalające firmom na dostosowanie swoich działań do nowych wymagań prawnych. Jednym z nich są strony profilowe, dzięki którym poszczególne osoby będą miały wgląd w swoje dane, a także możliwość ich edycji i usunięcia.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), które wchodzi w życie 25 maja 2018 roku, zawiera szereg zasad związanych z zarządzaniem danymi osobowymi, zgodami na otrzymywanie komunikacji od firm, czy prawa do wglądu w swoje dane.

Do najważniejszych zasad należą m.in.

  • Zasada przejrzystości, zgodnie z którą każda osoba, której dane są gromadzone, ma prawo do uzyskania szczegółowych i zrozumiałych informacji o tym jakie informacje na jej temat są zbierane przez daną firmę. Osobę taką trzeba również poinformować o przysługujących jej prawach do wglądu, poprawiania, usuwania lub przenoszenia danych.
  • Prawo do bycia zapomnianym, zgodnie z którym każdy może zażądać niezwłocznego usunięcia swoich danych z bazy.
  • Konieczność posiadania zgody na przetwarzanie danych. Zgoda taka musi być dobrowolna i wyrażona na zasadzie opt-in (samodzielne, świadome i jednoznaczne pozwolenie danej osoby na przetwarzanie jej danych osobowych).

 

W odpowiedzi na nowe regulacje, do iPresso wprowadzono możliwość tworzenia stron profilowych, za pomocą których firma będzie mogła poinformować swoich potencjalnych i aktualnych klientów o zgromadzonych na ich temat danych.

strona profilowa

Rozwiązanie to zapewni też kontaktom możliwość wycofania się z poszczególnych zgód oraz edycji i usunięcia wszystkich swoich danych z systemu.

Dzięki stronom profilowym, firma będzie w stanie spełnić wymagania RODO w zakresie zapewnienia swoim kontaktom przejrzystych i precyzyjnych informacji o zgromadzonych danych oraz realizacji prawa do bycia zapomnianym.

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.