Strona główna » E-mail najskuteczniejszym kanałem komunikacji z klientami

E-mail najskuteczniejszym kanałem komunikacji z klientami

E-mail najskuteczniejszym kanałem komunikacji z klientami

Komunikacja e-mail pozostaje najpopularniejszą i najskuteczniejszą formą kontaktu z klientami. Kanału tego używa 84% marketerów, a 41% uważa, że jego wykorzystanie przynosi najlepsze efekty – wynika z badania Customer Acquisition Barometer opracowanego przez DMA. Według danych z raportu Business Insider, szerokie możliwości e-mail marketingu nie są jednak w pełni wykorzystywane przez firmy. Z badania wynika m.in., że 17% sprzedawców w ogóle nie używa informacji o swoich klientach w celu personalizacji e-maili.

Według badania Business Insider, celem prowadzenia kampanii e-mail marketingowych, jest najczęściej zwiększenie zakupów dokonywanych online – wskazało na niego 69% ankietowanych, a 63% uważa, że cel ten udaje im się skutecznie realizować.

65% respondentów dąży do wzrostu wyników swoich kampanii e-mail – wskaźników takich jak otwarcia wiadomości, kliknięcia (click-through rates) czy konwersji. Sukcesy w tym zakresie odnosi 51% ankietowanych.

W dalszej kolejności wymieniano takie cele, jak:

  • pozyskanie nowych klientów – 60% (udaje się to 41% z nich),
  • utrzymanie klientów – 58% (sukces w tym zakresie odnosi 42% respondentów),
  • zwiększenie przychodów – 50% (29% osiąga ten cel),
  • wzrost zakupów offline – 43% (udaje się to 44% z nich).

 

To, że zakładane cele nie zawsze są osiągane wynika m.in. z stosowanie przez wiele firm komunikacji niespersonalizowanej i niedopasowanej do klienta.

Tylko 5% konsumentów uważa, że wszystkie e-maile jakie dostają od sprzedawców są do nich dopasowane, wysłane w dobrym momencie i interesujące. Co czwarty uważa, że prawie nigdy nie otrzymuje dostosowanych do siebie komunikatów. 17% sprzedawców w ogóle nie wykorzystuje informacji o klientach w celu personalizacji e-maili.

Wśród marketerów rośnie jednak przekonanie o konieczności indywidualizacji i automatyzacji komunikacji e-mail. Ponad połowa ankietowanych (52%) planuje zoptymalizować personalizację swoich wiadomości, a 45% zamierza zastosować komunikację e-mail opartą o zachowania klientów zaobserwowane w sieci.

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.