Strona główna » Integracja iPresso z aplikacją Slack

Integracja iPresso z aplikacją Slack

Integracja iPresso z aplikacją Slack

Slack jest aplikacją wspierającą zarządzenie projektami i komunikacją w grupach. Usługa ta pozwala na wymianę wiadomości i plików pomiędzy osobami należącymi do określonej grupy, np. pracowników danego działu firmy. Rozwiązanie to pozwala na tworzenie nieograniczonej liczy kanałów poświęconych konkretnym tematom i projektom.

Slack pozwala na zgromadzenie w jednym miejscu wszystkich wiadomości i plików wymienianych w obrębie danej grupy. Narzędzie to można zintegrować z takimi rozwiązaniami jak Twitter, Dropbox czy Google Docs.

Integracja iPresso z Slack’iem umożliwia przesyłanie do aplikacji powiadomień bezpośrednio z systemu MA. Pozwoli to np. na poinformowanie wszystkich osób przypisanych w Slack’u do działu sprzedaży o wypełnionym formularzu kontaktowym czy przejściu na odpowiednio zaawansowany etap scenariusza marketingowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwa będzie natychmiastowe zapoznanie się i reakcja na akcje zachodzące w scenariuszu MA.

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.