Strona główna » 75% marketerów potwierdza skuteczność technologii w lead nurturingu

75% marketerów potwierdza skuteczność technologii w lead nurturingu

75% marketerów potwierdza skuteczność technologii w lead nurturingu

Skuteczne działania lead nurturingowe wymagają precyzyjnej i wielokanałowej komunikacji z potencjalnymi klientami. W zarządzaniu relacjami z wymagającymi konsumentami, marketerom coraz częściej przychodzi z pomocą zaawansowana technologia.

Jak wynika z najnowszego Lead Nurturing Trends Survey Summary Report firmy Ascend2, niemal jedna czwarta (23%) firm w znacznym stopniu integruje wiele kanałów lead nurturingowych. Na mniejszą skalę zsynchronizowane działania wielokanałowe prowadzi 58% przedsiębiorstw.

Z trendem tym wiąże się też wzrost technologii marketingowej, czego przykładem jest rosnąca popularność Marketing Automation.

Już 75% firm uważa, że technologie marketingowe usprawniają prowadzenie działań lead nurturingowych i są niezwykle istotne dla strategii marketingowej firmy. Dla kolejnych 22% marketerów technologie te są w pewnym stopniu istotne.

Za najskuteczniejsze kanały komunikacji online wykorzystywane w lead nurturingu marketerzy uznali:

  • e-maile (78%),
  • strony internetowe (48%),
  • media społecznościowe (39%),
  • blogi (30%).

Najważniejszymi celami strategii lead nurturingowej są według respondentów:

  • wzrost konwersji – 68%,
  • wzrost okazji sprzedażowych – 68%,
  • lepsze pozyskiwanie leadów – 63%,
  • większa świadomość marki – 28%,
  • lepsza segmentacja leadów – 22%.

 

Za najpoważniejsze wyzwanie w powodzeniu tych działań uznano tworzenie wartościowego contentu (59%). Często wskazywano tu również na konieczność dostarczenia kontaktom treści właściwych dla danego etapu podejmowania decyzji zakupowych (49%).

Publikowanie wartościowych treści uznano też za najbardziej efektywny element działań nurturingowych w sieci (69%). 40% ankietowanych wymieniło tu natomiast personalizację prowadzonych kampanii.

Z raportu wynika również, że amerykańskie firmy zamierzają przeznaczyć większe środki finansowe na lead nurturing. Wzrost nakładów deklaruje 65% respondentów, podczas gdy tylko 2% zamierza zmniejszyć budżet w tym obszarze.

Bananie przeprowadzono na grupie 50 000 przedstawicieli firm B2B i B2C z całego świata.

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.