blog iPresso Marketing Automation

Systemy Marketing Automation coraz popularniejsze wśród małych firm

Firma Software Advice przeprowadziła badanie wśród małych, amerykańskich przedsiębiorstw planujących zainwestowanie w system Marketing Automation. Okazało się, że dużą część z nich stanowią firmy z branży nieruchomości (37%). Na drugim miejscu znaleźli się przedstawiciele consultingu (11%).

Kopia.nxAutomatyzacja kampanii marketingowych nie jest już tylko rozwiązaniem przeznaczonym dla dużych firm i korporacji. Coraz częściej sięgają po nią również małe i średnie przedsiębiorstwa. Trend ten, widoczny zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, obecny jest też w Polsce (w odpowiedzi na to zapotrzebowane powstała nawet specjalna wersja systemu iPresso Marketing Automation dedykowana mniejszym firmom, czyli iPresso Express).

W badaniu przeprowadzonym przez Software Advice wzięły udział przedsiębiorstwa planujące wprowadzenie MA. 98% z nich stanowiły te, które nigdy wcześniej nie używały tego rozwiązania, a pozostałe 2% korzystały już z automatyzacji, lecz zainteresowane były  innym, lepszym rozwiązaniem w tym zakresie.

Z jakich rozwiązań marketingowych korzystają te przedsiębiorstwa przed wprowadzeniem automatyzacji? 47% spośród wciąż używa metod manualnych przy zarządzaniu marketingiem, 17% wykorzystuje oprogramowanie dedykowane ich branży, 15% posługuje się systemami CRM, a 8% narzędziami do e-mail marketingu.

Jak się jednak okazuje, narzędzia te nie są wystarczająco skuteczne i skłaniają marketerów do poszukiwania lepszych rozwiązań. Najczęściej wymienianymi motywami stojącymi za rozważaniem wprowadzenia Marketing Automation  są:

  • potrzeba lepszego zarządzanie leadami – 27%,
  • brak zadowolenia z dotychczasowych narzędzi – 15%,
  • potrzeba posiadania lepszych funkcjonalności lub ich większej liczby – 13%,
  • rozwój firmy – 10%.

Do najbardziej cenionych przez małe firmy funkcji Marketing Automation należą:

  • zarządzanie bazą kontaktów – 74%,
  • e-mail marketing – 55%,
  • monitoring kontaktów – 43%,
  • zautomatyzowane kampanie marketingowe – 39%,
  • follow-up – 38%,
  • raportowanie / analityka – 24%.

Eksperci przewidują, że dzięki tak szerokiemu zakresowi pożądanych funkcjonalności, automatyzacja będzie wprowadzana w coraz większym zakresie zarówno w dużych firmach, jak i w małych oraz średnich przedsiębiorstwach.

Michał Pasternak

Content Editor iPresso, autor tysięcy artykułów i tekstów poświęconych technologicznej magii marketingu.

Dodaj komentarz