blog iPresso Marketing Automation

Wartość rynku Marketing Automation wzrośnie do 1,2 mld dolarów

Rynek Marketing Automation rośnie zgodnie z przewidywaniami opublikowanymi przez Raab Associates w lutym 2014 i najprawdopodobniej osiągnie prognozowaną wartość 1,2 miliarda dolarów na koniec bieżącego roku. 

Marketing Automation wspiera wzrost zarówno małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych korporacji.ma revenue

75% firm korzystajacych z Marketing Automation odnotowuje zwrot z inwestycji w ciągu 12 miesięcy, a 44% już w ciągu pół roku (źródło: Focus Research).

Rozwiązanie to prowadzi do 14,5% wzrostu efektywności sprzedaży i obniża wydatki na marketing o 12,2% (źródło: Nucleus Research).

28% marketerów odnotowało wzrost przychodów ze sprzedaży, wynikający z zastosowania Marketing Automation (źródło: Chief Marketer).

84% wiodących firm stosuje Marketing Automation lub planuje rozpocząć stosowanie tego rozwiązania przed rokiem 2015 (źródło: Gleanster).

79% spośród wiodących firm korzysta z Marketing Automation od co najmniej 2 lat (źródło: Gleanster).

Rynek Marketing Automation rośnie zgodnie z przewidywaniami opublikowanymi przez Raab Associates w lutym 2014 i najprawdopodobniej osiągnie wartość 1,2 miliarda dolarów na koniec bieżącego roku.

86% marketerów twierdzi, że łatwość korzystania z danego rozwiązania klasy Marketing Automation jest najważniejszym czynnikiem przy jego wyborze (źródło: State of Marketing Automation Report 2014).

Michał Pasternak

Content Editor iPresso, autor tysięcy artykułów i tekstów poświęconych technologicznej magii marketingu.

Dodaj komentarz