Strona główna » Testy A/B w iPresso. Jak to działa?

Testy A/B w iPresso. Jak to działa?

Testy A/B w iPresso. Jak to działa?

Testy A/B umożliwiają porównanie odmiennych wersji e-mailingu w celu wyłonienia tej, która przynosi najlepsze efekty. W systemie iPresso opcja ta pozwala na przetestowanie pod wieloma względami nawet pięciu wariantów tego samego e-maila. Możliwość sprawdzenia skuteczności wielu wersji tej samej kreacji i skonfrontowania ze sobą jej różnych cech sprawia, że w mówimy tu o testach A/B/X.

Dzięki wysyłce kilku różniących się pomiędzy sobą wariantów e-maila marketerzy mogą sprawdzić, który z nich jest najefektywniejszy. E-maile te mogą różnić się między sobą wieloma elementami, takimi jak temat wiadomości, nazwa nadawcy, treść czy termin wysyłki. W wyniku przeprowadzenia testu A/B/X system iPresso dostarczy informacji nie tylko o uzyskanym poziomie konwersji (np. otwarcia e-maila, kliknięcia w link), lecz – w przypadku osoby zarejestrowanej w bazie kontaktów – powiąże też wysłaną wiadomość z ostatecznym rezultatem w postaci zrealizowanej sprzedaży. Finalna wersja e-maila może zostać wybrana przez system automatyczne na podstawie wprowadzonych wcześniej założeń. Ostateczna decyzja dotycząca wysyłki konkretnego e-maila może też zostać podjęta przez samego autora mailingu.

Jak w praktyce wygląda tworzenie testów A/B/X w systemie iPresso?

Tworzenie testów A/B/X w iPresso jest proste i intuicyjne. Pierwszym krokiem jest wprowadzenie podstawowych danych tworzonej kampanii takich jak jej nazwa i grupa odbiorców do których będzie ona skierowana. Następnie przechodzimy do zdefiniowania ustawień testu A/B/X. Należy tu określić procentową wartość grupy która ma otrzymać testowe e-maile. Wartość grupy testowej może wynieść od 10% do 50% całej grupy docelowej, do której skierowana jest dana wiadomość.

Tworzenie testu A B

Następnie należy podjąć decyzję dotyczącą zasady wyboru zwycięskiej wersji. Wybór taki może zostać dokonany automatycznie przez system lub ręcznie przez samego autora e-mailingu. W przypadku, gdy decyzję o wyborze najlepszej wersji pozostawiamy systemowi konieczne jest także określenie czasu, jaki ma upłynąć od wysyłki do momentu zakończenia testu.

Kluczowym krokiem jest określenie czynnika, który będzie decydował o zwycięstwie danej wersji e-maila. Wybór najlepszej wersji może zostać dokonany np. na podstawie ilości otwarć mailingu, kliknięć zawartego w nim linku, wypełnień formularza lub ankiety, pobrań pliku itd.

Następnie możemy zdecydować czy chcemy przetestować również czas wysyłki – można tu wybrać testowanie dnia lub godziny wysyłki danej wiadomości.

Po zdefiniowaniu tych wskaźników przechodzimy do konfiguracji kilku (od dwóch do pięciu) różniących się między sobą wersji e-maila, a następnie ich wysyłki. W systemie iPresso możemy przetestować do pięciu różnych wariantów danego e-maila, dowolnie modyfikując wybrane elementy. Różnice pomiędzy tymi wiadomościami mogą dotyczyć zarówno ich tytułów i nazw nadawcy, jak i samych treści zawartych w e-mailu.

  • Tytuł

Skuteczność danego e-maila związana jest ze słowami jakie zostaną użyte w danej wiadomości. Dzięki wysyłce tej samej, ale inaczej zatytułowanej, wiadomość do grupy testowej marketer zorientuje się jakie słowa skuteczniej przyciągają uwagę odbiorców i rozdystrubuuje najskuteczniejszy wariant e-maila do pozostałych odbiorców.

  • Nazwa nadawcy

Efektywność danego e-maila możemy też zbadać na podstawie odmiennych treści wpisywanych w pole Nazwa nadawcy.

  • Treść

W tym przypadku modyfikacji podlega zawartość e-maila – różnice mogą dotyczyć np. wielkości poszczególnych elementów, zastosowanych wyrażeń czy układu graficznego.

 

Po stworzeniu kilku wariantów e-maila pozostaje tylko wysłanie go do wyznaczonych grup i oczekiwanie na wyniki, na podstawie których wybrana zostanie najlepsza wersja. Dzięki zastosowaniu testów A/B/X w iPresso, marketerzy mogą zorientować się jakie czynniki najlepiej przemawiają do odbiorców, co wpływa na lepszą konwersję wysyłanych kampanii i jakie wady należy usuwać z dystrybuowanych treści. Pozwala to na optymalizację wysyłanych e-mailingów i podniesienie poziomu ich efektywności.

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.