Strona główna » Kim są odbiorcy newsów w mediach społecznościowych?

Kim są odbiorcy newsów w mediach społecznościowych?

Kim są odbiorcy newsów w mediach społecznościowych?

Konsumpcja mediów społecznościowych i tych tradycyjnych nie wykluczają się nawzajem. Osoby czerpiące newsy z social media korzystają również z szeregu innych źródeł informacji.

Spojrzenie na dane demograficzne pokazuje, że każdy z pięciu zbadanych przez Pew Research Center serwisów społecznościowych przyciąga nieco inne grupy osób poszukujących informacji.

Wśród dorosłych Amerykanów pozyskujących newsy na Facebooku:

 • 58% stanowią kobiety,
 • 39% to osoby w wieku 30-49, a 34% osoby w wieku 18-29,
 • 41% stanowią osoby zarabiające co najmniej 75 tysięcy dolarów.

Na YouTube:

 • przewagę mają mężczyźni (57%),
 • 39% to osoby w wieku 18-29 lat, a 34% w wieku 30-49 lat,
 • 38% zarabia od 30 000 do 74 999 dolarów, 36 % co najmniej 75 tysięcy, a 26% mniej niż 30 tysięcy.

Twitter zdominowany jest przez użytkowników:

 • w wieku 18-29 (45%) oraz 30-49 (38%),
 • zarabiających co najmniej 75 tysięcy dolarów (48%).

Na Google Plus najwięcej jest osób:

 • w wieku 30-49 lat (37%),
 • zarabiających co najmniej 75 tysięcy dolarów (38%).

Na LinkedIn:

 • zdecydowaną przewagę mają mężczyźni (67%),
 • połowę stanowią osoby w wieku 30-49 lat,
 • 63% to użytkownicy zarabiający co najmniej 75 tysięcy dolarów.

Konsumenci informacji w mediach społecznościowych częściej niż inne osoby wykorzystują też do ich pozyskania urządzenia mobilne.

Jak procent dorosłych Amerykanów, którzy konsumują newsy za pośrednictwem social media, często używa w tym celu urządzeń mobilnych?

 • Twitter – 54%
 • LinkedIn – 51%
 • Google Plus – 42%
 • Facebook – 38%
 • YouTube – 37%

Osoby konsumujące newsy za pomocą mediów społecznościowych korzystają przy tym nadal z szeregu innych źródeł informacji. Ci, którzy korzystają z YouTube, LinkedIn i Google Plus chętniej niż użytkownicy Facebooka i Twittera oglądają wiadomości w telewizji. Niemal 40% z czytających informacje na LinkedIn słucha też radia – w porównaniu do ok. 25% całej populacji.

Osoby konsumujące informacje na Facebooku korzystają również z innych źródeł pozyskiwania newsów. Robią to w podobnym stopniu, co ogół populacji.

 • 42% konsumentów informacji na Facebooku często ogląda wiadomości w lokalnej telewizji (podobnie jak robi to 46% ogółu dorosłych Amerykanów),
 • 23% często ogląda telewizję kablową (w porównaniu z 24% ogółu),
 • jednak zaledwie 21% odbiorców newsów na Facebooku często czyta tradycyjną prasę (podczas gdy robi to 27% ogółu).

Drukowana prasa największym uznaniem cieszy się wśród konsumentów pozyskujących informacje za pomocą LinkedIn (30%), a najmniejszym wśród tych używających Twittera (18%).

39% konsumentów wiadomości w serwisie LinkedIn słucha też informacji w radiu. Najsłabszy wynik pod tym względem uzyskują użytkownicy Twittera (24%).

Informacje z lokalnej telewizji czerpie 48% konsumentów newsów na Google Plus i 43% z tych którzy pozyskują informacje z YouTube (oraz odpowiednio: 42% z Facebooka, 37% z LinkedIn i 32% z Twittera). Jeżeli natomiast chodzi o telewizję kablową, to najchętniej informacje pozyskują za jej pomocą użytkownicy Google Plus (35%) i LinkedIn (34%).

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.