Strona główna » 15 sposobów wsparcia Content Marketingu przez automatyzację

15 sposobów wsparcia Content Marketingu przez automatyzację

15 sposobów wsparcia Content Marketingu przez automatyzację

Marketing Automation daje firmom możliwość efektywnego wykorzystania działań content marketingowych i przełożenia ich na konkretne rezultaty.

System ten pozwala na tworzenie i wielokanałowe rozpowszechnianie treści, personalizuje komunikację z konsumentami, zarządza e-mailingiem i mediami społecznościowymi. Gromadzi informacje o potencjalnych klientach, ich cechach, aktywnościach i oczekiwaniach. Dostarcza też wiedzy o wynikach przeprowadzonych działań, dzięki czemu możliwa jest optymalizacja strategii content marketingowej.

Content Marketing Institute określił 15 sposobów, w jakie automatyzacja marketingu ulepsza Content Marketing.

 

Obsługa podstawowych funkcji Content Marketingu.

Excited Internet Surfer1. Stworzenie systemu scoringowego.

Osoby, które charakteryzują się określonymi cechami i wykonują określone działania, np. zapoznają się z dostarczonym im contentem, są najbardziej prawdopodobnymi klientami. Lead scoring pozwala na zdefiniowanie tych pożądanych cech i zachowań, definiujących wartościowe leady.

System Marketing Automation umożliwia punktowanie zarówno określonych cech potencjalnego klienta (np. branża, stanowisko), jak i jego zachowań (np. zapoznanie się z contentem, pobrane oferty, otwarte e-maile, aktywność w mediach społecznościowych). Za każdą cechę lub aktywność system przypisze danemu kontaktowi określoną liczbę punktów. Osiągnięcie przez daną osobę zdefiniowanej wcześniej liczby punktów oznaczać będzie, że jest ona bliska dokonania zakupu.

Metoda ta pozwala ocenić poziom zainteresowania danej osoby produktem i podpowiada marketerom jakie działania należy podjąć w dalszej kolejności.

2. Tworzenie landing page’y.

Landing Page to pierwsza strona, na którą trafia klient pozyskany na skutek wcześniejszego działania promocyjnego firmy (np. banera). To tutaj konsumenci mogą zapoznać się ze szczegółową ofertą lub pobrać określone pliki (np. white paper), a jednocześnie pozostawić swoje informacje kontaktowe.

System Marketing Automation pozwala na tworzenie tego rodzaju strony i monitorowanie aktywności konsumentów, którzy się na niej pojawią. Dostarczy więc informacji o tym ile osób weszło na stronie, kto z nich pobrał ofertę i pozostawił swoje dane.

3. Ankiety i formularze

Zapoznanie się z contentem, pobranie określonych materiałów marketingowych czy skorzystanie z konkretnych usług firmy może się też wiązać z wypełnianiem dostarczonych użytkownikom ankiet i formularzy. Pozwalają one rozbudować bazę danych o kolejne cenne informacje na temat konsumentów i stworzenie ich profili.

4. Testy A/B

Jeżeli marketerzy nie są pewni, która wersja przygotowanej strony internetowej jest najlepsza, mogą to stwierdzić dzięki systemowi Marketing Automation .

System przeanalizuje reakcje i aktywności użytkowników korzystających z każdej wersji strony i określi, która z nich daje najlepszą konwersję. Ta wersja strony, która doprowadziła do większej liczby pożądanych działań (np. dokonanych zamówień) lepiej spełnia swoje zadanie, więc jej zastosowanie przyniesie firmie większe korzyści.

 

Promowanie contentu

5. Intuicyjne tworzenie e-mailingu

System Marketing Automation zapewnia marketerom profesjonalne i proste w obsłudze narzędzie do tworzenia e-mailingu. Pozwala ono na dokładne zdefiniowanie czasu wysyłki oraz określenie grupy docelowej i spersonalizowanie treści każdej z wysyłanych wiadomości.

E-mailing jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi dystrybucji contentu do potencjalnych klientów. Dzięki zastosowaniu automatyzacji, marketerzy mają też dostęp do wyników dotyczących otwarć danego maila i kliknięć konkretnego zamieszczonego w nim linku.

6. Zarządzanie mediami społecznościowymi.

System Marketing Automation pozwala na zarządzanie z jednego miejsca profilami w mediach społecznościowych takich jak Facebook, Twitter czy YouTube. Marketerzy mogą dzięki temu zaplanować spójną komunikację z konsumentami i zamieszczać odpowiedni content w poszczególnych serwisach bez konieczności ciągłego przelogowywania się.

Za pomocą jednego kliknięcia sprawdzają też statystyki swoich poszczególnych profili, ilość wyświetleń, komentarzy czy polubień. Dane te pozwolą udoskonalić strategię content marketingową.

 

Pozyskiwanie informacji

7. Landing page i formularze

Dzięki integracji landing page’y i formularzy z bazą kontaktów systemu Marketing Automation, można natychmiast powiązać określone działania z konkretnym leadem.

8. Lead scoring

Lead scoring systemu Marketing Automation pozwala na segmentację bazy danych, dzieląc kontakty na grupy np. pod względem prawdopodobieństwa dokonania przez nich zakupu.

9. E-mailing

System Marketing Automation dostarcza informacji o kontaktach na podstawie monitoringu ich aktywności w reakcji na wysłanego im e-mailingu.

10. Monitorowanie aktywności konsumenta na całym etapie procesu sprzedażowego.

System Marketing Automation pozwala na tworzenie zaawansowanych algorytmów, za pomocą których samodzielnie prowadzi kolejne działania w reakcji na określoną aktywność użytkownika.

Może zatem samodzielnie wysłać e-maila osobie, która wypełni określony formularz, a po otwarciu e-maila i kliknięciu danego linku, poinformuje marketera o konieczności podjęcia kontaktu telefonicznego z owym klientem.

11. Możliwość dostosowanie przekazu na stronach internetowych do kontekstu i wymagań użytkownika.

System Marketing Automation pozwala na personalizację contentu pod kątem konkretnych konsumentów. System monitoruje wejścia na stronę użytkownika, który został wcześniej zarejestrowany w bazie danych i dostosowuje przekazywane mu treści do wiedzy, jaką o nim zgromadził. Na podstawie wcześniej obejrzanych podstron, podpowiada więc na przykład jakie produkty mogą go zainteresować.

12. Powiadomienia o konkretnych działaniach konsumentów.

System powiadomi osób odpowiedzialnych za sprzedaż o istotnych aktywnościach konsumenta – np. o pobraniu oferty lub o zgromadzeniu odpowiedniej ilości punktów. Dzięki temu można szybko skontaktować się z osobami, które są najbardziej zainteresowane z ofertą.

13. Lead nurturing w systemie Marketing Automation.

Komunikacja marketingowa nie ogranicza się do potencjalnych klientów. Unikalny i atrakcyjny content powinien być też dostarczany osobom, które dokonały już zakupu. Wielokanałowa i spersonalizowana komunikacja z nimi pozwala na tworzenie długotrwałych relacji.

14. Monitorowanie wielokanałowych kampanii.

Marketing Automation umożliwia prowadzenie wielokanałowej komunikacji z konsumentami i monitorowanie na bieżąco wyników wszelkich działań dotyczących dystrybucji contentu. Dzięki temu marketerzy wiedzą, które kanały komunikacji są najskuteczniejsze i jakie treści cieszą się największym powodzeniem.

15. Powiązanie Content Marketingu z realizacją celów marketingowych

Marketing Automation pozwala na definiowanie konkretnych celów, które powinny zostać osiągnięte – są to tzw. Key Performance Indicators (KPIs). Dzięki powiązaniu działań content marketingowych z określonymi rezultatami, marketerzy wiedzą jaka jest skuteczność prowadzonych kompanii i jak przekładają się one na zyski firmy.

 

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.