Strona główna » Programmatic marketing – na świecie coraz popularniejszy, w Polsce nadal mało znany

Programmatic marketing – na świecie coraz popularniejszy, w Polsce nadal mało znany

Programmatic marketing – na świecie coraz popularniejszy, w Polsce nadal mało znany

W USA już ponad 70% firm wdrożyło rozwiązania typu programmatic (źródło: Chango – Programmatic Pulse). Z prognoz wynika,  że do 2017 r. w Stanach Zjednoczonych inwestycje w tym zakresie wyniosą 32,6 mld dolarów, przekraczając 50% światowych wydatków. A jak wygląda sytuacja programmatic marketingu w Polsce?

Podczas gdy na świecie (a zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych) programmatic staje się standardem, w Polsce znajomość tego zagadnienia jest wciąż niewielka. Z raportu firmy Internet Standard poświęconemu temu tematowi wynika, że ponad 50% polskich menadżerów nigdy nie słyszała o programmatic marketingu, a mniej niż 1/4 wprowadziła tego typu rozwiązanie w swojej firmie.

Zapytani o swój poziom wiedzy na temat programmatic marketingu w większości przypadków wskazywali na na słabą znajomość zagadnienia lub jej całkowity brak (55,81%). Swoją wiedzę w tym zakresie dobrze oceniło 18,6% ankietowanych, a tylko 5,43% zadeklarowało szczegółową znajomość tematu. Poproszeni o wybór pojęć, z jakimi kojarzy im się programmatic marketing, ankietowani najczęściej wskazywali na Marketing Automation (22,09%) i Real-Time Bidding (20,60%).

Tylko 23,85% respondentów potwierdziło wdrożenie rozwiązań z zakresu programmatic w swoich firmach. Ci, którzy to zrobili korzystali z programmatic w następującym zakresie:

  • zakup lub sprzedaż za pomocą rynków reklamowych (RTB, ad exchange) – 27,55%,
  • retargeting reklam – 20,41%,
  • narzędzia do zbierania i przetwarzania danych do celów marketingowych – 16,33%,
  • rekomendacje produktów – 13,27%,
  • optymalizacja kreacji reklamowych – 12,24%,
  • automatyczne kampanie e-mailingowe (np. przy użyciu koszyka z zakupami) – 10,20%.

Za największe przeszkody we wprowadzeniu  programmatic w firmie uznawano sceptycyzm i brak wiedzy (15,61%) oraz brak informacji o dostępnych rozwiązaniach (13,66%). Rzadziej wspominano o problemach związanych z budżetem (11,22%).

 

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.