Strona główna » Demand Generation w systemie Marketing Automation

Demand Generation w systemie Marketing Automation

Demand Generation w systemie Marketing Automation

Demand Generation polega na dążeniu do zwiększania świadomości konsumentów o danej firmie i jej produktach lub usługach. System Marketing Automation umożliwia automatyzację procesów wchodzących w zakres tej strategii.

demand generDemand Generation wykorzystuje zarówno działania Outbound Marketingowe, jak i Inbound Marketingowe. Dzięki zastosowaniu Marketing Automation kampanie te są spójne, a poszczególne działania odpowiednie zintegrowane. Pozwala to na sformułowanie jasnego przekazu, który jest konieczny dla budowy pozytywnego wizerunku firmy.

W wyniku szybkiego rozwoju nowych technologii i pojawienia się nowych form komunikacji, konsumenci samodzielnie poszukują dziś informacji na temat interesujących ich usług i produktów. Nie interesuje ich większość banerów i reklam, na które natrafiają. Klienci sami wiedzą czego szukają i sami podejmują decyzje na podstawie wyszukanych informacji, z którymi zapoznają się w Internecie.

Taka aktywna forma dokonywania zakupów i wyszukiwania informacji na określone tematy wymusza na firmach zmianę strategii marketingowej. Nie wystarczają już działania Outbound Marketingu, czyli aktywne otaczanie przez firmę konsumenta przekazem reklamowym. Tego rodzaju przekaz jest w dużej mierze ignorowany przez współczesnych konsumentów. Dlatego musi być uzupełniony przez skuteczniejszą formę marketingu jaką jest Inbound Marketing. Dąży ona do tego, by potencjalni klienci sami odnaleźli interesujące ich informacje.

Działania w ramach Demand Generation – zarówno te wpisujące się w Outbound Marketing jak i w Inbound Marketing – muszą być ze sobą zintegrowane i tworzyć spójny obraz marki.

Jest to możliwe dzięki zastosowaniu systemu Marketing Automation, który integruje różnorodne formy marketingu i kanały komunikacji z konsumentami, pozwalając na powstanie jednolitego, zsynchronizowanego przekazu zwiększającego świadomość marki i jej pozytywny obraz w umysłach odbiorców.

 

Budowa świadomości z systemem Marketing Automation

Kluczowa dla przyciągnięcia uwagi do danej marki jest publikacja interesującego contentu.

Publikując oryginalny i atrakcyjny content firma „pozwala się znaleźć” użytkownikowi, co prowadzi do wygenerowania wartościowego ruchu na stronach internetowych i w efekcie do pozyskania większej ilości klientów. System Marketing Automation zarządza tym ruchem, monitoruje go i analizuje uzyskane rezultaty.

Marketing Automation pozwala na publikację contentu w wielu różnych kanałach i jego dystrybucję do określonej grupy konsumentów. Content może być publikowany na stronach internetowych, blogach i w serwisach społecznościowych. System umożliwia wysyłkę e-mailingów, newsletterów i dystrybucję informacji prasowych do mediów, zarządza też programami lojalnościowymi.

Dzięki takiemu podejściu konsumenci zainteresowani daną branżą będą często natrafiać na treści prowadzące ich do firmy i jej produktów. W ten sposób zwiększa się świadomość istnienia firmy i budowana jest jej reputacja jako eksperta w swojej dziedzinie. Zastosowanie ankiet i landing page’ów pozwoli natomiast na pozyskanie danych tych konsumentów, którzy są najbardziej zainteresowani korzystaniem z usług firmy.

 

Angażowanie konsumentów

Marketing Automation zarządza z jednego poziomu publikacją wpisów w mediach społecznościowych takich jak Facebook, Twitter czy YouTube. Obecność w tych kanałach jest dziś koniecznością dla firm, które chcą zaistnieć w świadomości odbiorców.

Istnienie w kanałach społecznościowych pozwala na budowę i wzmocnienie więzi z potencjalnymi klientami i zaktywizowanie ich. Umożliwiając konsumentom śledzenie, komentowanie i udostępnianie informacji, marketerzy dążą do ich szerszego rozpowszechnienia się w sieci. Wpisuje się to w koncepcję marketingu wirusowego, który polega na rozsyłaniu ciekawych informacji przez samych konsumentów.

Użytkownicy zaangażowani w media społecznościowe dostarczają też informacji zwrotnych, które umożliwiają ciągłe optymalizowanie przekazu firmy.

System Marketing Automation pozwala na zarządzanie wszystkimi możliwościami mediów społecznościowych z jednego poziomu. Automatycznie loguje się na odpowiednie kanały, zapewnia zamieszczanie wpisów w dowolnym momencie, monitoruje reakcje użytkowników na opublikowane treści i umożliwia szybką odpowiedź na nie. Monitoruje i analizuje skutki tych działań i pozwala na optymalizację strategii działań.

 

Monitorowanie aktywności konsumentów

System Marketing Automation zapewnia szerokie możliwości w zakresie monitoringu aktywności konsumentów, co przekłada się na lepsze zrozumienie ich potrzeb, zainteresowań i preferowanych form komunikacji.

Wiedza o klientach pozwala na dostosowanie komunikacji do ich cech i zachowań.

Marketing Automation posiada możliwość personalizacji komunikacji z klientami na podstawie pozyskanych danych na ich temat. Dzięki temu każdy z kontaktów zapisanych w bazie danych może otrzymać dostosowaną do siebie informację lub ofertę. Taka indywidualizacja komunikacji oznacza, że odbiorcy trafią na takie treści, które będą dla nich najbardziej atrakcyjne.

System może również samodzielnie przeprowadzić konsumenta przez cały proces sprzedażowy, komunikując się z nim za pomocą najbardziej dogodnych kanałów i dostosowując wysyłane mu treści do etapu, na którym się znajduje.

Marketing Automation monitoruje aktywności użytkowników w odpowiedzi na otrzymane oferty i raportuje konwersję dokonanych wysyłek, prowadzi lead scoring przyznając konsumentom punkty za określone aktywności . Dzięki temu system “wie”, którzy z nich są najbardziej zainteresowani ofertą, a z którymi należy nadal budować komunikację dążącą do poszerzenia świadomości na temat firmy i korzyści płynących z korzystania z jej usług.

 

Mierzenie wyników

Które kampanie przynoszą najlepszą konwersję i generują największe zyski? Jakie działania przekładają się na wzrost świadomości marki wśród potencjalnych klientów?

Dzięki kompleksowym rozwiązaniom Marketing Automation marketerzy uzyskują raporty dotyczące skuteczności swoich działań.

Dashboard KPI umożliwia monitorowanie rezultatów uzyskanych w poszczególnych kampaniach marketingowych i mierzenie poziomu realizacji celów. Dzięki temu marketerzy dowiedzą się czy np. ich strategia działań w mediach społecznościowych przysporzyła firmie nowych fanów, polubień i udostępnień określonych treści.

Raporty z monitoringu mediów kompleksowo pokazują natomiast tendencje dotyczące przepływu informacji na temat danej marki. System posiada możliwość analizy wydźwięku informacji pojawiających się na temat firmy w mediach. Określi dzięki temu ile informacji na dany temat było pozytywnych a ile negatywnych.

Marketing Automation zapewnia szerokie możliwości analizy danych i tworzenia raportów z prowadzonych działań marketingowych, uzyskanych wyników, aktywności użytkowników. Funkcjonalności te przekładają się na lepsze zrozumienie procesów marketingowych. Dają szansę na modyfikowanie na bieżąco strategii działań i wyciąganie wniosków na temat poziomu realizacji celów biznesowych.

 

 

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.