Strona główna » Real-Time Marketing w systemie Marketing Automation

Real-Time Marketing w systemie Marketing Automation

Real-Time Marketing w systemie Marketing Automation

Real-Time Marketing to strategia, która zakłada reagowanie na wydarzenia i zachowania odbiorców w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu systemu Marketing Automation, który monitoruje informacje pojawiające się w mediach oraz aktywności potencjalnych klientów, a także pozwala na sprawną, wielokanałową komunikację z nimi.

Zastosowanie metod Real-Time Marketingu jest szczególnie widoczne w mediach społecznościowych, gdzie przepływ informacji ani aktywność użytkowników nigdy nie ustaje. Aby przyciągnąć uwagę tych Always-On Customers, marketerzy muszą być na bieżąco z wydarzeniami, którymi żyje świat. Komunikacja z odbiorcami opiera się tu na wiedzy o aktualnych zdarzeniach i ich znaczeniu dla konsumentów. Daje to szansę na błyskotliwe nawiązanie do tych informacji i ich „przechwycenie”, czyli newsjacking.

Time is money conceptNewsjacking może być niezwykle skuteczną metodą na zaistnienie w świadomości odbiorców. Koniecznym warunkiem jest tu jednak szybka i oryginalna reakcja na bieżące wydarzenia. Chodzi tu o wykorzystanie popularności danego tematu dla zareklamowania określonego produktu. Od marketerów wymaga to czujności, wiedzy o preferencjach odbiorców przekazu oraz wyczucia, jaka reakcja na dane zdarzenie będzie najwłaściwsza.

System Marketing Automation wspomaga Real-Time Marketing zapewniając monitoring mediów tradycyjnych, elektronicznych i społecznościowych. Daje marketerowi dostęp do najnowszych informacji i pozwala mu na szybką reakcję.

Prowadzenie działań marketingowych w czasie rzeczywistym wymaga dostosowania treści do konkretnego odbiorcy i kontekstu w jakim rozgrywa się dane wydarzenie. Istotne jest tu wyczucie nastroju konsumentów i właściwe ocenienie charakteru danego zdarzenia. Marketing Automation pomaga we właściwej ocenie sytuacji dzięki prowadzonej na bieżąco obserwacji zachowań użytkowników i ich reakcji na określone akcje marketingowe. Umożliwia to dostosowanie przekazu do ich zachowań i oczekiwań, dzięki czemu marketer może zwrócić się do nich z dopasowaną do ich preferencji informacją lub ofertą.

System umożliwia też zarządzanie kanałami w mediach społecznościowych, które są jedną z podstawowych platform komunikacji z potencjalnymi klientami w czasie rzeczywistym. Obecność w social media jest dziś konieczna dla firm, które chcą być rozpoznawalne wśród konsumentów. System Marketing Automation pozwala na jednoczesne zamieszczanie treści na różnych profilach w wielu serwisach społecznościowych i monitorowanie reakcji odbiorców.

Real-Time Marketing wykorzystuje media społecznościowe do komunikacji z odbiorcami w kontekście aktualnych zdarzeń. Jego zasięg wykracza jednak poza social media. Zaliczają się do niego wszystkie działania marketingowe podejmowane w czasie rzeczywistym, w reakcji na bieżące zdarzenia.

Umiejętne działania Real-Time Marketingu pozwalają na nawiązanie trwałej relacji z odbiorcami. Wiąże się to z dostarczaniem im wartościowych treści podanych we właściwym kanale, odpowiedniej formie i kontekście. Aby w pełni wykorzystać te możliwości należy jak najlepiej poznać swoją branżę, charakter swojej firmy oraz jej potencjalnych klientów. Konieczne jest tu wyczucie w odniesieniu do konsumentów i przewidywania jakie treści zostaną przez nich dobrze przyjęte.

Marketing Automation monitoruje zachowania potencjalnych klientów i automatycznie na nie reaguje. Powiadamia również marketerów o czynnościach, które powinni w konkretnym momencie wykonać na danym etapie procesu sprzedażowego, takich jak np. nawiązanie kontaktu telefonicznego z daną osobą. System analizuje też skuteczność prowadzonych działań i raportuje ich rezultaty.

Analiza danych jest istotną częścią Real-Time Marketingu. To na jej podstawie ustala się strategię konkretnych działań marketingowych. System Marketing Automation umożliwia badanie zachowań odbiorców, ich segmentację oraz lead scoring. Komunikacja z nimi odbywa się wielokanałowo. System zarządza takimi narzędziami jak e-mailing, strony www, landing pages, media społecznościowe, formularze internetowe, ankiety internetowe, internetowe biura prasowe, smsy, powiadomienia głosowe, czy pliki z materiałami do pobrania.

Algorytmy Marketing Automation prowadzą do pełnej automatyzacji działań marketingowych. System sam podejmuje najbardziej właściwe akcje na każdym etapie sprzedaży. Na bieżąco obserwuje aktywności kontaktów i w reakcji na nie podejmuje zdefiniowane wcześniej akcje.

Marketing Automation jest systemem, który pozwala marketerowi reagować w czasie rzeczywistym na bieżące wydarzenia i działania potencjalnych klientów, przyczyniając się tym samym do realizacji założeń strategii Real-Time Marketingu.  

 

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.