Strona główna » Co to jest Big Data?

Co to jest Big Data?

Co to jest Big Data?

Szybki rozwój Internetu sprawił, że ilość informacji, które wytwarzamy, gromadzimy i do których mamy dostęp jest tak wielka, że przekracza możliwości tradycyjnych narzędzi do ich przetwarzania i analizowania.

Technologią dzięki której możemy dokonywać takich analiz jest Big Data.Big Data

Jak szacuje firma IBM, aż 90% z wszystkich istniejących na świecie danych powstało w ciągu ostatnich dwóch lat. Przyczynia się do tego wzrost znaczenia multimediów, rozwój mediów społecznościowych, powstawanie coraz nowszych technologii umożliwiających tworzenie, zapisywanie i przesyłanie danych.

Rodzi się tu jednak pytanie w jaki sposób możemy skutecznie zarządzać i wykorzystywać tą nieustannie powiększającą się i czerpiącą z wielu odmiennych źródeł bazą danych. Jak przeanalizować tak dużą ilość niezwykle zróżnicowanych danych, jak oddzielić informacje ważne od nieistotnych, wyciągnąć prawidłowe wnioski, i wreszcie, jak efektywnie przełożyć tą wiedzę na realizację swoich celów biznesowych? Odpowiedzią na te pytania jest właśnie Big Data.

Firmy gromadzą i przetwarzają ogromne ilości informacji. Dane te są często liczone w terabajtach lub petabajtach. Jak wskazuje sama nazwa, Big Data dotyczy właśnie dużych zbiorów danych. Nie każde miejsce gdzie zgromadzone są wielkie ilości danych zaliczamy jednak do Big Data. Kluczowe są tu bowiem, poza rozmiarem, także ich różnorodność, wartość, szybkie napływanie oraz zaawansowane przetwarzanie i analizowanie. Big Data pozwala na analizowanie i wyciąganie wniosków z takich właśnie zbiorów informacji.

Zgodnie z definicją firmy Forrester na Big Data składają się cztery wymiary, są to tzw. 4V:

– volume – ilość danych

– variety – różnorodność danych

– velocity – szybkość napływania nowych danych i ich analizy

– value – wartość danych

  • Volume

Według McKinsey Global Institute pojęcie Big Data odnosi się do zbiorów danych, których rozmiary przekraczają zdolności zwyczajnych narzędzi do ich gromadzenia, przechowywania, zarządzania i analizowania. Warto zwrócić uwagę na płynność tej definicji – nie określa ona konkretnych rozmiarów danych, lecz odnosi się do technologicznych możliwości zarządzania nimi.

  • Variety

Dane wykorzystywane z Big Data pochodzą z wielu różnych źródeł, takich jaki systemy transakcyjne, serwisy społecznościowe czy serwisy webowe. Są to dane różnorodne, dynamicznie się zmieniające, nieprzystosowane do tradycyjnych form analizy i nieustrukturyzowane (zaliczają się do nich materiały video, obrazy, treści z serwisów społecznościowych – wszelkie informacje nie dające się ująć w prosty sposób w tradycyjnych bazach danych).

  • Velocity

Nowe dane napływają i zmieniają się nieustannie. Aby wyciągnąć z nich prawidłowe wnioski należy je też na bieżąco analizować, dlatego analiza Big Data przeprowadzana jest w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

  • Value

Analiza Big Data ma na celu doprowadzenie do wniosków, które w efekcie pozwolą na podjęcie w danej sprawie najlepszej możliwej decyzji. Istotne jest tu wyodrębnienie z masy informacji tego, co najistotniejsze. Uzyskane dzięki Big Data wyniki mają odzwierciedlać rzeczywiste uwarunkowania i prowadzić do podjęcia korzystnych biznesowo działań.

Big Data pozwala na analizowanie danych na bardziej zaawansowanym poziomie niż robiły to tradycyjne narzędzia. Technologia ta znajduje już zastosowanie w takich dziedzinach, jak bankowość, logistyka, telekomunikacja, rozrywka, motoryzacja, czy marketing (również marketing automation). Dane zgromadzone w wielu niekompatybilnych ze sobą systemach, bazach i serwisach internetowych zostają przetworzone i połączone, dając spójny obraz badanej sytuacji, firmy czy osoby.

Jednym z przykładów może być opracowany przez Forda nowoczesny samochód hybrydowy Fusion, który przetwarza ponad 25 GB danych na godzinę. Na informacje te składają się dane dotyczące samego pojazdu (m.in. jego szybkości, przyspieszenia, odchylenia od kursu), działań podejmowanych przez kierowcę (m.in. kąt skręcenia kierownicy), otoczenia (m.in. natężenie ruchu, warunki podłoża), a także dane biometryczne kierowcy (m.in. tętno, częstotliwość oddechów) Dane te pozwalają na lepsze zrozumienie zachowań kierowców na drodze, przyczyniają się do uniknięcia wypadkowi, dają wiedzę na temat poziomu eksploatacji samochodu.

Różnorodne, wiarygodne informacji o życiu klienta są skutecznie wykorzystywane przez instytucje finansowe. Przy podejmowaniu decyzji o możliwości udzielenia kredytu mogą mieć znaczenie, poza informacjami na temat zarobków czy wykształcenia, również dane dotyczące trybu życia, zainteresowań, czy znajomości zawieranych przez potencjalnego klienta. Dokładniejsze poznanie klienta pozwala firmom finansowym na zminimalizowanie podejmowanego ryzyka, dając przy tym możliwość zaoferowania mu najlepiej dostosowanej do jego potrzeb usługi.

Dostarczone przez Big Data informacje o klientach mają też olbrzymie znaczenie dla marketingu. Czego potrzebują, jakimi usługami są najbardziej zainteresowani, jakie są ich oczekiwania? Wnioski uzyskane dzięki analizie pozwalają na wyznaczenie charakterystycznych wzorów zachowań klientów, dostosowanie oferty do ich oczekiwań czy też wyodrębnienie odpowiedniej grupy docelowej i zaoferowanie jej konkretnych rozwiązań w najbardziej dogodnym momencie. Zrozumienie potrzeb, zainteresowań i odczuć potencjalnych klientów pozwala na podejmowanie właściwych decyzji biznesowych.

Korzyści płynące z Big Data zastają dostrzeżone także przez instytucje samorządowe i państwowe. Burmistrz Nowego Jorku, Mike Bloomberg, stworzył nawet specjalną jednostkę, której zadaniem jest ulepszenie funkcjonowania miasta poprzez wykorzystanie Big Data. Jak podaje New York Times efektami zastosowania tego systemu było m.in. podwojenie skuteczności w wykrywaniu sklepów sprzedających nielegalny tytoń, przyspieszenie procesu usuwania drzew zniszczonych przez huragan Sandy i skierowanie inspektorów budowlanych w miejsca, gdzie istniało największe prawdopodobieństwo wystąpienia tragicznych w skutkach pożarów.

Jak wynika z powyższych przykładów Big Data znajduje skuteczne zastosowanie w bardzo wielu odmiennych od siebie branżach. Nic więc dziwnego, że zgodnie z prognozami firmy IDC rynek Big Data urośnie z poziomu 3,2 mld dolarów w roku 2010 do 16,9 mld w 2015.

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.