Targetowanie behawioralne – jak wiedza o zachowaniach klientów pozwala na dotarcie do nich z odpowiednio dobraną ofertą

Targetowanie behawioralne – jak wiedza o zachowaniach klientów pozwala na dotarcie do nich z odpowiednio dobraną ofertą

Systemy Marketing Automation umożliwiają dotarcie ze spersonalizowanym i ściśle dostosowanym do potrzeb odbiorcy komunikatem w najbardziej dogodnym momencie. Jest to możliwe m.in. dzięki monitorowaniu i punktowemu ocenianiu zachowań i reakcji potencjalnych klientów na prowadzone w stosunku do nich działania marketingowe. Targetowanie behawioralne (oparte na zachowaniach odbiorców) zwiększa prawdopodobieństwo powodzenia kampanii, uwzględnia ono bowiem cały kontekst komunikacji z klientami.

Czytaj więcej

Scoring behawioralny w systemie Marketing Automation

Scoring behawioralny w systemie Marketing Automation

Jedną z metod oceny punktowej kontaktów w systemie iPresso jest scoring behawioralny. Polega on na wartościowaniu kontaktów na podstawie ich aktywności w obrębie monitorowanych stron, reakcji na wysyłane im komunikaty i innych zachowań, które mogą zostać indywidualnie zdefiniowane w systemie.

Czytaj więcej