Jak MA zwiększa efektywność pracy marketera – raporty

Jak MA zwiększa efektywność pracy marketera – raporty

Jak pisaliśmy w jednym z ostatnich artykułów, system iPresso już na etapie budowania bazy pozwala marketerom na oszczędzenie czasu i skupienie się w większym stopniu na tworzeniu strategii niż na powtarzalnym, ręcznym wykonywaniu poszczególnych działań. Inną ważną funkcją systemu zwiększającą efektywność pracy marketera są raporty – zarówno te dotyczące danych kontaktów (np. przekrój demograficzny), pokazujące stopień realizacji wyznaczonych celów (np. raporty KPI) czy związane ze statystykami danej kampanii (np. raporty z wysyłek e-maili).

Czytaj więcej

Key Performance Indicators – jak wyznaczać cele w systemie MA?

Key Performance Indicators – jak wyznaczać cele w systemie MA?

Dashboard KPI w iPresso to narzędzie umożliwiające wyznaczanie, mierzenie i nadzorowanie celów kampanii marketingowych. Analizie w Dashboardzie KPI mogą zostać poddane dane obejmujące zarówno informacje pochodzę z systemu – dotyczące baz kontaktów, wysyłanych e-maili (np. ilość kliknięć w link zawarty z e-mailingu), nowych leadów, jak również dane pochodzących z serwisów i systemów zintegrowanych z iPresso. Mogą być to dane odnoszące się do fanpage’a na FB czy statystyk stron internetowych (poprzez Google Analytics).

Czytaj więcej

Dashboard KPI w iPresso – lepsza kontrola wyznaczonych celów

Dashboard KPI w iPresso – lepsza kontrola wyznaczonych celów

System iPresso zapewnia swoim użytkownikom szerokie możliwości w zakresie raportowania i analizy osiągniętych wyników. Jednym z najpopularniejszych narzędzi w tym obszarze jest Dashboard KPI, który pozwala marketerom na definiowanie dowolnych celów i bieżący podgląd stanu ich realizacji.

Czytaj więcej

Reports Center w systemie iPresso

Reports Center w systemie iPresso

Raportowanie wyników prowadzonych działań, stopnia realizacji celów oraz aktywności konsumentów jest jedną z najważniejszych funkcji Marketing Automation. W systemie iPresso dostęp do analiz i raportów jest możliwy m.in. w dziale Reports Center, na który składają się następujące funkcje: KPI Dashboard, Tabele przestawne, Analiza aktywności, Analiza działań, Segmentacja pareto i Analiza zachowań. KPI Dashboard Key Performance Indicators to wskaźniki, za pomocą których system monitoruje poziom realizacji zakładanych celów. Monitorowanie KPI dostarcza marketerom cennej wiedzy o rezultatach…

Czytaj więcej

Dlaczego warto definiować cele?

Dlaczego warto definiować cele?

Key Performance Indicators (KPIs) służą do monitorowania stanu realizacji celów danej firmy lub organizacji. Ich właściwe zdefiniowanie pomaga też w osiąganiu tych założeń i umożliwia optymalizację strategii działania. Jak KPIs pomagają osiągać zamierzone cele? Zobaczmy na przykładzie.

Czytaj więcej
1 2 3